Romans 11:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2046 [e]Ἐρεῖς
ereis
You will sayV-FIA-2S
3767 [e]οὖν
oun
then,Conj
1575 [e]Ἐξεκλάσθησαν
Exeklasthēsan
Were broken offV-AIP-3P
2798 [e]κλάδοι
kladoi
branches,N-NMP
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
1461 [e]ἐγκεντρισθῶ.
enkentristhō
might be grafted in.V-ASP-1S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:19 Greek NT: Nestle 1904
ἐρεῖς οὖν Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐρεῖς οὖν Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐνκεντρισθῶ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐρεῖς οὖν Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐνκεντρισθῶ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐρεῖς οὖν, Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι, ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐρεῖς οὖν· ἐξεκλάσθησαν οἱ κλάδοι, ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐρεῖς οὖν, ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐρεῖς οὖν, Ἐξεκλάσθησαν οἱ κλάδοι, ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐρεῖς οὖν Ἐξεκλάσθησαν οἵ κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ

Romans 11:19 Hebrew Bible
וכי תאמר הלא נקפו הענפים למען ארכב אנכי׃

Romans 11:19 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܒܪ ܬܐܡܪ ܕܤܘܟܐ ܕܐܬܦܫܚ ܕܐܢܐ ܒܕܘܟܝܬܗܝܢ ܐܬܛܥܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
You will say then, "Branches were broken off so that I might be grafted in."

King James Bible
Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be graffed in.

Holman Christian Standard Bible
Then you will say, "Branches were broken off so that I might be grafted in."
Treasury of Scripture Knowledge

that.

Romans 11:11,12,17,23,24 I say then, Have they stumbled that they should fall? God forbid: …

Links
Romans 11:19Romans 11:19 NIVRomans 11:19 NLTRomans 11:19 ESVRomans 11:19 NASBRomans 11:19 KJVRomans 11:19 Bible AppsRomans 11:19 Biblia ParalelaRomans 11:19 Chinese BibleRomans 11:19 French BibleRomans 11:19 German BibleBible Hub
Romans 11:18
Top of Page
Top of Page