Romans 6:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3753 [e]Ὅτε
hote
WhenAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1401 [e]δοῦλοι
douloi
slavesN-NMP
1510 [e]ἦτε
ēte
you wereV-IIA-2P
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
266 [e]ἁμαρτίας,
hamartias
of sin,N-GFS
1658 [e]ἐλεύθεροι
eleutheroi
freeAdj-NMP
1510 [e]ἦτε
ēte
you wereV-IIA-2P
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
1343 [e]δικαιοσύνῃ.
dikaiosynē
from righteousness.N-DFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:20 Greek NT: Nestle 1904
ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ

Romans 6:20 Hebrew Bible
כי בעת היותכם עבדי החטא חפשים הייתם מן הצדקה׃

Romans 6:20 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܥܒܕܐ ܗܘܝܬܘܢ ܓܝܪ ܕܚܛܝܬܐ ܡܚܪܪܐ ܗܘܝܬܘܢ ܠܟܐܢܘܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness.

King James Bible
For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness.

Holman Christian Standard Bible
For when you were slaves of sin, you were free from allegiance to righteousness.
Treasury of Scripture Knowledge

the servants.

Romans 6:16,17 Know you not, that to whom you yield yourselves servants to obey, …

John 8:34 Jesus answered them, Truly, truly, I say to you, Whoever commits …

from. Gr. to.

Links
Romans 6:20Romans 6:20 NIVRomans 6:20 NLTRomans 6:20 ESVRomans 6:20 NASBRomans 6:20 KJVRomans 6:20 Bible AppsRomans 6:20 Biblia ParalelaRomans 6:20 Chinese BibleRomans 6:20 French BibleRomans 6:20 German BibleBible Hub
Romans 6:19
Top of Page
Top of Page