Zechariah 1:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וָאֹמַ֕ר
wā-’ō-mar
And I saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-1cs
4100 [e]מָ֛ה
māh
what [are]Interrog
428 [e]אֵ֥לֶּה
’êl-leh
thesePro-cp
935 [e]בָאִ֖ים
ḇā-’îm
comingV-Qal-Prtcpl-mp
6213 [e]לַֽעֲשׂ֑וֹת
la-‘ă-śō-wṯ;
to doPrep-l | V-Qal-Inf
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
so he saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
559 [e]לֵאמֹ֗ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
428 [e]אֵ֣לֶּה
’êl-leh
these [are]Pro-cp
7161 [e]הַקְּרָנ֞וֹת
haq-qə-rā-nō-wṯ
the hornsArt | N-fp
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
2219 [e]זֵ֣רוּ
zê-rū
scatteredV-Piel-Perf-3cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3063 [e]יְהוּדָ֗ה
yə-hū-ḏāh,
JudahN-proper-ms
6310 [e]כְּפִי־
kə-p̄î-
so thatPrep-k | N-msc
376 [e]אִישׁ֙
’îš
oneN-ms
3808 [e]לֹא־
lō-
noAdv-NegPrt
5375 [e]נָשָׂ֣א
nā-śā
could lift upV-Qal-Perf-3ms
7218 [e]רֹאשׁ֔וֹ
rō-šōw,
his headN-msc | 3ms
935 [e]וַיָּבֹ֤אוּ
way-yā-ḇō-’ū
but are comingConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
428 [e]אֵ֙לֶּה֙
’êl-leh
these [craftsmen]Pro-cp
2729 [e]לְהַחֲרִ֣יד
lə-ha-ḥă-rîḏ
to terrifyPrep-l | V-Hifil-Inf
853 [e]אֹתָ֔ם
’ō-ṯām,
themDirObjM | 3mp
3034 [e]לְיַדּ֞וֹת
lə-yad-dō-wṯ
to cast outPrep-l | V-Piel-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7161 [e]קַרְנ֣וֹת
qar-nō-wṯ
the hornsN-fpc
1471 [e]הַגּוֹיִ֗ם
hag-gō-w-yim,
of the nationsArt | N-mp
5375 [e]הַנֹּשְׂאִ֥ים
han-nō-śə-’îm
that lifted upArt | V-Qal-Prtcpl-mp
7161 [e]קֶ֛רֶן
qe-ren
[their] hornN-fs
413 [e]אֶל־
’el-
againstPrep
776 [e]אֶ֥רֶץ
’e-reṣ
the landN-fsc
3063 [e]יְהוּדָ֖ה
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
2219 [e]לְזָרוֹתָֽהּ׃
lə-zā-rō-w-ṯāh.
to scatter itPrep-l | V-Piel-Inf | 3fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
זכריה 1:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֹמַ֕ר מָ֛ה אֵ֥לֶּה בָאִ֖ים לַֽעֲשֹׂ֑ות וַיֹּ֣אמֶר לֵאמֹ֗ר אֵ֣לֶּה הַקְּרָנֹ֞ות אֲשֶׁר־זֵ֣רוּ אֶת־יְהוּדָ֗ה כְּפִי־אִישׁ֙ לֹא־נָשָׂ֣א רֹאשֹׁ֔ו וַיָּבֹ֤אוּ אֵ֙לֶּה֙ לְהַחֲרִ֣יד אֹתָ֔ם לְיַדֹּ֞ות אֶת־קַרְנֹ֣ות הַגֹּויִ֗ם הַנֹּשְׂאִ֥ים קֶ֛רֶן אֶל־אֶ֥רֶץ יְהוּדָ֖ה לְזָרֹותָֽהּ׃ ס

זכריה 1:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמר מה אלה באים לעשות ויאמר לאמר אלה הקרנות אשר־זרו את־יהודה כפי־איש לא־נשא ראשו ויבאו אלה להחריד אתם לידות את־קרנות הגוים הנשאים קרן אל־ארץ יהודה לזרותה׃ ס

זכריה 1:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואמר מה אלה באים לעשות ויאמר לאמר אלה הקרנות אשר־זרו את־יהודה כפי־איש לא־נשא ראשו ויבאו אלה להחריד אתם לידות את־קרנות הגוים הנשאים קרן אל־ארץ יהודה לזרותה׃ ס

זכריה 1:21 Hebrew Bible
ואמר מה אלה באים לעשות ויאמר לאמר אלה הקרנות אשר זרו את יהודה כפי איש לא נשא ראשו ויבאו אלה להחריד אתם לידות את קרנות הגוים הנשאים קרן אל ארץ יהודה לזרותה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
I said, "What are these coming to do?" And he said, "These are the horns which have scattered Judah so that no man lifts up his head; but these craftsmen have come to terrify them, to throw down the horns of the nations who have lifted up their horns against the land of Judah in order to scatter it."

King James Bible
Then said I, What come these to do? And he spake, saying, These are the horns which have scattered Judah, so that no man did lift up his head: but these are come to fray them, to cast out the horns of the Gentiles, which lifted up their horn over the land of Judah to scatter it.

Holman Christian Standard Bible
I asked, "What are they coming to do?" He replied, "These are the horns that scattered Judah so no one could raise his head. These craftsmen have come to terrify them, to cut off the horns of the nations that raised their horns against the land of Judah to scatter it."
Treasury of Scripture Knowledge

These are the.

Zechariah 1:19 And I said to the angel that talked with me, What be these? And he …

Daniel 12:7 And I heard the man clothed in linen, which was on the waters of …

fray. That is, to terrify, or affright, from the French {effrayer.}

which.

Psalm 75:4,5 I said to the fools, Deal not foolishly: and to the wicked, Lift …

Lamentations 2:17 The LORD has done that which he had devised; he has fulfilled his …

Links
Zechariah 1:21Zechariah 1:21 NIVZechariah 1:21 NLTZechariah 1:21 ESVZechariah 1:21 NASBZechariah 1:21 KJVZechariah 1:21 Bible AppsZechariah 1:21 Biblia ParalelaZechariah 1:21 Chinese BibleZechariah 1:21 French BibleZechariah 1:21 German BibleBible Hub
Zechariah 1:20
Top of Page
Top of Page