Римляни 5
Bulgarian
1И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос; 2посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава. 3И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, 4а твърдостта изпитана правда; а изпитаната правда надежда. 5А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.

6Понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите. 7Защото едва ли ще се намери някой да умре [даже] за праведен човек; (при все че е възможно да дръзне някой да умре за благия); 8Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. 9Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. 10Защото, ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече [сега], като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот! 11И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение.

12Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха,- 13(защото и преди закона грехът беше в света, грях, обаче, не се вменява, когато няма закон; 14при все това от Адама до Моисея смъртта царува и над ония, които не бяха съгрешили според престъплението на Адама, който е образ на Бъдещия;

15но дарбата не е такава каквото бе прегрешението; защото, ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарбата чрез благодатта на един човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината; 16нито е дарбата, каквато [бе съдбата], чрез съгрешението на един; защото съдбата [беше] от един [грях] за осъждане, а дарбата от много прегрешения за оправдание; 17защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и на дарбата, [сиреч] правдата, ще царуват в живот чрез единия, Исус Христос),-

18и тъй, както чрез едно прегрешение [дойде] осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело [дойде] на всичките човеци оправданието, което докарва живот. 19Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. 20А отгоре на това дойде и законът, та се умножи прегрешението; а гдето се умножи грехът, преумножи се благодатта; 21така щото, както грехът бе царувал и докара смъртта, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа нашия Господ.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Romans 4
Top of Page
Top of Page