ἀδικούμενοι
Englishman's Concordance
ἀδικούμενοι (adikoumenoi) — 1 Occurrence

2 Peter 2:13 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας
NAS: suffering wrong as the wages
INT: Suffering wrong [the] reward of unrighteousness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page