ἀγγέλλουσα
Englishman's Concordance
ἀγγέλλουσα (angellousa) — 1 Occurrence

John 20:18 V-PPA-NFS
GRK: ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς
KJV: came and told the disciples
INT: Magdalene bringing word to the disciples

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page