ἀντειπεῖν
Englishman's Concordance
ἀντειπεῖν (anteipein) — 2 Occurrences

Luke 21:15 V-ANA
GRK: ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ
INT: to resist nor to reply to all those

Acts 4:14 V-ANA
GRK: οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν
INT: nothing they had to gainsay

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page