ἐνδυσάμενος
Englishman's Concordance
ἐνδυσάμενος (endysamenos) — 1 Occurrence

Acts 12:21 V-APM-NMS
GRK: ὁ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν
NAS: Herod, having put on his royal
KJV: day Herod, arrayed in royal apparel,
INT: Herod having put on apparel royal

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page