ἐνεργεῖται
Englishman's Concordance
ἐνεργεῖται (energeitai) — 3 Occurrences

2 Corinthians 4:12 V-PIM-3S
GRK: ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται ἡ δὲ
NAS: So death works in us, but life in you.
KJV: then death worketh in us,
INT: in us works but

1 Thessalonians 2:13 V-PIM-3S
GRK: ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν
NAS: also performs its work in you who believe.
KJV: which effectually worketh also
INT: which also works in you

2 Thessalonians 2:7 V-PIM-3S
GRK: μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας
NAS: is already at work; only
KJV: doth already work: only he who now
INT: mystery already is working of lawlessness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page