ἐγγίζουσαν
Englishman's Concordance
ἐγγίζουσαν (engizousan) — 1 Occurrence

Hebrews 10:25 V-PPA-AFS
GRK: ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν
NAS: as you see the day drawing near.
KJV: ye see the day approaching.
INT: as you see drawing near the day

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page