Ἰάκωβον
Englishman's Concordance
Ἰάκωβον (Iakōbon) — 16 Occurrences

Matthew 4:21 N-AMS
GRK: δύο ἀδελφούς Ἰάκωβον τὸν τοῦ
NAS: brothers, James the [son] of Zebedee,
KJV: brethren, James [the son] of
INT: two brothers James the [son]

Matthew 17:1 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην
NAS: with Him Peter and James and John
KJV: taketh Peter, James, and John
INT: Peter and James and John

Mark 1:19 N-AMS
GRK: ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ
NAS: He saw James the son of Zebedee,
KJV: he saw James the [son]
INT: a little he saw James the [son]

Mark 3:17 N-AMS
GRK: καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ
NAS: and James, the [son] of Zebedee,
KJV: And James the [son] of Zebedee,
INT: and James the [son] of

Mark 3:18 N-AMS
GRK: Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ
NAS: and Thomas, and James the son of Alphaeus,
KJV: and James the [son]
INT: Thomas and James the [son]

Mark 5:37 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην
NAS: Peter and James and John
KJV: Peter, and James, and John
INT: Peter and James and John

Mark 9:2 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν
NAS: with Him Peter and James and John,
KJV: [with him] Peter, and James, and John,
INT: and James and

Mark 14:33 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν
NAS: with Him Peter and James and John,
KJV: Peter and James and John,
INT: and James and

Luke 5:10 N-AMS
GRK: δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην
NAS: also [were] James and John,
KJV: so [was] also James, and John,
INT: moreover also James and John

Luke 6:14 N-AMS
GRK: αὐτοῦ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην
NAS: his brother; and James and John;
KJV: his brother, James and John,
INT: of him and James and John

Luke 6:15 N-AMS
GRK: Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον Ἁλφαίου καὶ
NAS: and Thomas; James [the son] of Alphaeus,
KJV: Thomas, James the
INT: Thomas and James [son of] Alphaeus and

Luke 8:51 N-AMS
GRK: Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν
NAS: and John and James, and the girl's
KJV: Peter, and James, and John,
INT: John and James and the

Luke 9:28 N-AMS
GRK: Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς
NAS: and John and James, and went
KJV: John and James, and went up into
INT: John and James he went up on

Acts 12:2 N-AMS
GRK: ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν
NAS: And he had James the brother of John
KJV: he killed James the brother
INT: he put to death moreover James the brother

Acts 21:18 N-AMS
GRK: ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον πάντες τε
NAS: went in with us to James, and all
KJV: us unto James; and all
INT: us unto James all and

Galatians 1:19 N-AMS
GRK: εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν
NAS: except James, the Lord's
KJV: none, save James the Lord's brother.
INT: if not James the brother

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page