καλῶν
Englishman's Concordance
καλῶν (kalōn) — 6 Occurrences

Titus 2:7 Adj-GNP
GRK: παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων ἐν
NAS: to be an example of good deeds,
KJV: thyself a pattern of good works: in
INT: holding forth a pattern of good works in

Titus 2:14 Adj-GNP
GRK: περιούσιον ζηλωτὴν καλῶν ἔργων
NAS: possession, zealous for good deeds.
KJV: people, zealous of good works.
INT: specially chosen zealous of good works

Titus 3:8 Adj-GNP
GRK: ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι
NAS: to engage in good deeds.
KJV: to maintain good works.
INT: that might take care good works to be forward in

Titus 3:14 Adj-GNP
GRK: οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι
NAS: to engage in good deeds
KJV: learn to maintain good works for
INT: our [people] good works to be forward in

Hebrews 10:24 Adj-GNP
GRK: ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων
NAS: one another to love and good deeds,
KJV: unto love and to good works:
INT: to love and to good works

1 Peter 2:12 Adj-GNP
GRK: ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες
NAS: they may because of your good deeds,
KJV: by [your] good works,
INT: through the good works having witnessed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page