κατεργασάμενος
Englishman's Concordance
κατεργασάμενος (katergasamenos) — 1 Occurrence

2 Corinthians 5:5 V-APM-NMS
GRK: ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς
NAS: Now He who prepared us for this very
KJV: Now he that hath wrought us for
INT: the [one] moreover having prepared us for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page