κόκκινον
Englishman's Concordance
κόκκινον (kokkinon) — 3 Occurrences

Revelation 17:3 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ θηρίον κόκκινον γέμοντα ὀνόματα
NAS: sitting on a scarlet beast,
KJV: upon a scarlet coloured beast,
INT: upon a beast scarlet full of names

Revelation 17:4 Adj-ANS
GRK: πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη
NAS: in purple and scarlet, and adorned
KJV: and scarlet colour, and
INT: purple and scarlet and adorned

Revelation 18:16 Adj-ANS
GRK: πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη
NAS: and purple and scarlet, and adorned
KJV: purple, and scarlet, and decked
INT: purple and scarlet and adorned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page