μακροθυμεῖ
Englishman's Concordance
μακροθυμεῖ (makrothymei) — 3 Occurrences

Luke 18:7 V-PIA-3S
GRK: νυκτός καὶ μακροθυμεῖ ἐπ' αὐτοῖς
NAS: and night, and will He delay long over
KJV: him, though he bear long with them?
INT: night and [is] being patient over them

1 Corinthians 13:4 V-PIA-3S
GRK: Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ χρηστεύεται ἡ
NAS: Love is patient, love is kind
KJV: Charity suffereth long, [and] is kind;
INT: Love has patience is kind

2 Peter 3:9 V-PIA-3S
GRK: ἡγοῦνται ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς
NAS: slowness, but is patient toward
KJV: but is longsuffering to
INT: esteem but is patient toward you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page