φωνῆσαι
Englishman's Concordance
φωνῆσαι (phōnēsai) — 6 Occurrences

Matthew 26:34 V-ANA
GRK: πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ
NAS: a rooster crows, you will deny
KJV: the cock crow, thou shalt deny
INT: before [the] rooster crows three times you will deny

Matthew 26:75 V-ANA
GRK: Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ
NAS: a rooster crows, you will deny
KJV: the cock crow, thou shalt deny
INT: Before [the] rooster crows three times you will deny

Mark 14:30 V-ANA
GRK: δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με
NAS: a rooster crows twice,
KJV: the cock crow twice,
INT: twice [the] rooster crows three times me

Mark 14:72 V-ANA
GRK: ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι τρίς με
NAS: a rooster crows twice,
KJV: the cock crow twice,
INT: [the] rooster twice crows three times me

Luke 22:61 V-ANA
GRK: Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ
NAS: a rooster crows today,
KJV: the cock crow, thou shalt deny
INT: Before [the] rooster crows today you will deny

John 1:48 V-ANA
GRK: σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ
NAS: Philip called you, when you were under
KJV: that Philip called thee,
INT: you Philip called [you] being under

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page