πρέπει
Englishman's Concordance
πρέπει (prepei) — 3 Occurrences

Ephesians 5:3 V-PIA-3S
GRK: ὑμῖν καθὼς πρέπει ἁγίοις
NAS: among you, as is proper among saints;
KJV: you, as becometh saints;
INT: you even as is proper to saints

1 Timothy 2:10 V-PIA-3S
GRK: ἀλλ' ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις
NAS: works, as is proper for women
KJV: But (which becometh women professing
INT: but what is becoming to women professing

Titus 2:1 V-PIA-3S
GRK: λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ
NAS: the things which are fitting for sound
KJV: the things which become sound
INT: speak the things that become sound

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page