προφητεύουσα
Englishman's Concordance
προφητεύουσα (prophēteuousa) — 1 Occurrence

1 Corinthians 11:5 V-PPA-NFS
GRK: προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ
NAS: or prophesying disgraces
KJV: or prophesieth with [her] head
INT: praying or prophesying revealed with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page