προσελθόντων
Englishman's Concordance
προσελθόντων (proselthontōn) — 1 Occurrence

Matthew 26:60 V-APA-GMP
GRK: εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων ὕστερον
NAS: false witnesses came forward.
KJV: false witnesses came, [yet] found they
INT: they found many having come forward as false witnesses at last

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page