3914. παραχειμάζω (paracheimazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3914. παραχειμάζω (paracheimazó) — 4 Occurrences

Acts 27:12 V-ANA
GRK: εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι λιμένα τῆς
NAS: and northwest, and spend the winter [there].
KJV: Phenice, [and there] to winter; [which is] an haven
INT: at Phoenix to winter [there] a harbor

Acts 28:11 V-RPA-DMS
GRK: ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ
NAS: ship which had wintered at the island,
KJV: of Alexandria, which had wintered in
INT: in a ship which had wintered in the

1 Corinthians 16:6 V-FIA-1S
GRK: ἢ καὶ παραχειμάσω ἵνα ὑμεῖς
NAS: even spend the winter, so
KJV: yea, and winter with you,
INT: or even I will winter that you

Titus 3:12 V-ANA
GRK: γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι
NAS: for I have decided to spend the winter there.
KJV: I have determined there to winter.
INT: indeed I have decided to winter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page