ḥil·laṣ·tā
Englishman's Concordance
ḥil·laṣ·tā — 1 Occurrence

Psalm 116:8
HEB: כִּ֤י חִלַּ֥צְתָּ נַפְשִׁ֗י מִ֫מָּ֥וֶת
NAS: For You have rescued my soul
KJV: For thou hast delivered my soul
INT: for have rescued my soul death

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2502
44 Occurrences


’ă·ḥal·leṣ·ḵā — 1 Occ.
’ă·ḥal·lə·ṣê·hū — 1 Occ.
ḥā·laṣ — 1 Occ.
ḥal·lə·ṣāh — 1 Occ.
ḥal·lə·ṣê·nî — 1 Occ.
ḥā·lə·ṣū — 1 Occ.
ḥā·lūṣ — 4 Occ.
ḥă·lū·ṣê — 5 Occ.
ḥă·lū·ṣîm — 3 Occ.
ḥil·laṣ·tā — 1 Occ.
ḥil·lêṣ — 1 Occ.
hê·ḥā·lə·ṣū — 1 Occ.
he·ḥā·lūṣ — 3 Occ.
nê·ḥā·lêṣ — 1 Occ.
ne·ḥĕ·lāṣ — 1 Occ.
ṯa·ḥă·lōṣ — 1 Occ.
tê·ḥā·lə·ṣū — 1 Occ.
wā·’ă·ḥal·lə·ṣāh — 1 Occ.
wā·’ă·ḥal·lə·ṣe·kā — 1 Occ.
way·ḥal·lə·ṣêm — 1 Occ.
wə·ḥal·lə·ṣê·nî — 1 Occ.
wə·ḥā·lə·ṣāh — 1 Occ.
wə·ḥil·lə·ṣū — 1 Occ.
wə·he·ḥā·lūṣ — 3 Occ.
ya·ḥă·lîṣ — 1 Occ.
yê·ḥā·lê·ṣū — 1 Occ.
yə·ḥal·lêṣ — 1 Occ.
yə·ḥal·lə·ṣê·nî — 2 Occ.
yê·ḥā·lə·ṣūn — 2 Occ.
Additional Entries
mê·ḥê·lep̄ — 1 Occ.
’ă·ḥal·leṣ·ḵā — 1 Occ.
’ă·ḥal·lə·ṣê·hū — 1 Occ.
ḥā·laṣ — 1 Occ.
ḥal·lə·ṣāh — 1 Occ.
ḥal·lə·ṣê·nî — 1 Occ.
ḥā·lə·ṣū — 1 Occ.
ḥā·lūṣ — 4 Occ.
ḥă·lū·ṣê — 5 Occ.
ḥă·lū·ṣîm — 3 Occ.
ḥil·lêṣ — 1 Occ.
hê·ḥā·lə·ṣū — 1 Occ.
he·ḥā·lūṣ — 3 Occ.
nê·ḥā·lêṣ — 1 Occ.
ne·ḥĕ·lāṣ — 1 Occ.
ṯa·ḥă·lōṣ — 1 Occ.
tê·ḥā·lə·ṣū — 1 Occ.
wā·’ă·ḥal·lə·ṣāh — 1 Occ.
wā·’ă·ḥal·lə·ṣe·kā — 1 Occ.
way·ḥal·lə·ṣêm — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page