pit·taḥ·tā
Englishman's Concordance
pit·taḥ·tā — 2 Occurrences

Psalm 30:11
HEB: לְמָח֪וֹל לִ֥י פִּתַּ֥חְתָּ שַׂקִּ֑י וַֽתְּאַזְּרֵ֥נִי
NAS: into dancing; You have loosed my sackcloth
KJV: into dancing: thou hast put off my sackcloth,
INT: my mourning dancing have loosed my sackcloth and girded

Psalm 116:16
HEB: בֶּן־ אֲמָתֶ֑ךָ פִּ֝תַּ֗חְתָּ לְמוֹסֵרָֽי׃
NAS: of Your handmaid, You have loosed my bonds.
KJV: of thine handmaid: thou hast loosed my bonds.
INT: the son of your handmaid have loosed my bonds

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6605
145 Occurrences


’ă·p̄at·tê·aḥ — 1 Occ.
bə·p̄iṯ·ḥî — 1 Occ.
’ep̄·tāḥ — 7 Occ.
’ep̄·tə·ḥāh — 1 Occ.
p̄ā·ṯaḥ — 2 Occ.
p̄ā·ṯō·aḥ — 1 Occ.
p̄ā·ṯū·aḥ — 2 Occ.
p̄ə·ṯu·ḥō·wṯ — 4 Occ.
p̄ə·ṯuw·w·ḥō·wṯ — 1 Occ.
p̄it·taḥ — 1 Occ.
p̄it·taḥ·tî·ḵā — 1 Occ.
p̄it·tê·aḥ — 2 Occ.
p̄it·tə·ḥāh — 1 Occ.
p̄ō·ṯê·aḥ — 3 Occ.
hiṯ·pat·tə·ḥî — 1 Occ.
kim·p̄at·tê·aḥ — 1 Occ.
lə·p̄at·tê·aḥ — 2 Occ.
lə·hip·pā·ṯê·aḥ — 1 Occ.
lip̄·tō·aḥ — 3 Occ.
mə·p̄at·tê·aḥ — 1 Occ.
mə·p̄ut·tā·ḥōṯ — 1 Occ.
nip̄·taḥ — 2 Occ.
nip̄·tā·ḥū — 3 Occ.
nip̄·tə·ḥū — 2 Occ.
pā·ṯaḥ — 6 Occ.
pā·ṯaḥ·tî — 2 Occ.
pā·ṯā·ḥū — 1 Occ.
pā·ṯə·ḥāh — 1 Occ.
pā·ṯə·ḥū — 1 Occ.
pā·ṯō·aḥ — 2 Occ.
pat·tê·aḥ — 1 Occ.
pā·ṯū·aḥ — 2 Occ.
pə·ṯaḥ — 4 Occ.
pə·ṯū·ḥāh — 3 Occ.
pə·ṯu·ḥō·wṯ — 1 Occ.
piṯ·ḥî- — 1 Occ.
piṯ·ḥū — 4 Occ.
pit·taḥ — 1 Occ.
pit·taḥ·tā — 2 Occ.
pit·tê·aḥ — 1 Occ.
pit·tū·ḥê — 1 Occ.
pō·w·ṯê·aḥ — 3 Occ.
tə·p̄at·taḥ — 1 Occ.
tə·p̄at·tê·aḥ — 1 Occ.
tip̄·taḥ — 6 Occ.
tip·pā·ṯaḥ — 1 Occ.
tip·pā·ṯaḥ·nāh — 1 Occ.
ū·ḵə·p̄iṯ·ḥōw — 1 Occ.
ū·p̄ā·ṯaḥ — 2 Occ.
ū·p̄ā·ṯaḥ·tā — 1 Occ.
ū·p̄ā·ṯə·ḥāh — 1 Occ.
ū·p̄it·taḥ — 1 Occ.
ū·p̄it·taḥ·tā — 3 Occ.
ū·p̄it·tə·ḥū — 1 Occ.
ū·lə·p̄at·tê·aḥ — 1 Occ.
wā·’ep̄·taḥ — 2 Occ.
way·yip̄·taḥ — 12 Occ.
way·yip̄·tā·ḥū — 1 Occ.
way·yip̄·tə·ḥū — 1 Occ.
way·yip·pā·ṯaḥ — 1 Occ.
wan·nip̄·tə·ḥāh — 1 Occ.
wat·tip̄·taḥ — 4 Occ.
way·p̄at·taḥ — 2 Occ.
way·p̄at·tə·ḥê·hū — 1 Occ.
wə·nip̄·tə·ḥāh- — 1 Occ.
wə·yip̄·taḥ — 1 Occ.
yə·p̄at·taḥ — 1 Occ.
yip̄·taḥ — 6 Occ.
yip̄·tā·ḥūm — 1 Occ.
yip·pā·ṯaḥ — 1 Occ.
yip·pā·ṯê·aḥ — 5 Occ.
yip·pā·ṯə·ḥū — 1 Occ.
Additional Entries
pā·ṯə·ḥū — 1 Occ.
pā·ṯō·aḥ — 2 Occ.
pat·tê·aḥ — 1 Occ.
pā·ṯū·aḥ — 2 Occ.
pə·ṯaḥ — 4 Occ.
pə·ṯū·ḥāh — 3 Occ.
pə·ṯu·ḥō·wṯ — 1 Occ.
piṯ·ḥî- — 1 Occ.
piṯ·ḥū — 4 Occ.
pit·taḥ — 1 Occ.
pit·tê·aḥ — 1 Occ.
pit·tū·ḥê — 1 Occ.
pō·w·ṯê·aḥ — 3 Occ.
tə·p̄at·taḥ — 1 Occ.
tə·p̄at·tê·aḥ — 1 Occ.
tip̄·taḥ — 6 Occ.
tip·pā·ṯaḥ — 1 Occ.
tip·pā·ṯaḥ·nāh — 1 Occ.
ū·ḵə·p̄iṯ·ḥōw — 1 Occ.
ū·p̄ā·ṯaḥ — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page