3630. כִּלְיוֹן (Kilyon)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 3630. כִּלְיוֹן (Kilyon) — 3 Occurrences

Ruth 1:2
HEB: בָנָ֣יו ׀ מַחְל֤וֹן וְכִלְיוֹן֙ אֶפְרָתִ֔ים מִבֵּ֥ית
NAS: [were] Mahlon and Chilion, Ephrathites
KJV: Mahlon and Chilion, Ephrathites
INT: sons Mahlon and Chilion Ephrathites of Bethlehem

Ruth 1:5
HEB: שְׁנֵיהֶ֖ם מַחְל֣וֹן וְכִלְי֑וֹן וַתִּשָּׁאֵר֙ הָֽאִשָּׁ֔ה
NAS: Mahlon and Chilion also
KJV: And Mahlon and Chilion died also both
INT: of her two Mahlon and Chilion was bereft and the woman

Ruth 4:9
HEB: כָּל־ אֲשֶׁ֥ר לְכִלְי֖וֹן וּמַחְל֑וֹן מִיַּ֖ד
NAS: and all that belonged to Chilion and Mahlon.
KJV: all that [was] Elimelech's, and all that [was] Chilion's and Mahlon's,
INT: and all that to Chilion and Mahlon the hand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page