ū·lə·miz·baḥ
Englishman's Concordance
ū·lə·miz·baḥ — 2 Occurrences

Joshua 9:27
HEB: מַ֖יִם לָֽעֵדָ֑ה וּלְמִזְבַּ֤ח יְהוָה֙ עַד־
NAS: for the congregation and for the altar of the LORD,
KJV: for the congregation, and for the altar of the LORD,
INT: of water the congregation the altar of the LORD against

1 Chronicles 28:18
HEB: וּלְמִזְבַּ֧ח הַקְּטֹ֛רֶת זָהָ֥ב
NAS: and for the altar of incense refined
KJV: And for the altar of incense refined
INT: the altar of incense gold

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4196
401 Occurrences


bam·miz·bê·aḥ — 6 Occ.
ham·miz·baḥ — 2 Occ.
ham·miz·bê·aḥ — 156 Occ.
ham·miz·bê·ḥāh — 32 Occ.
ham·miz·bə·ḥōṯ — 11 Occ.
lam·miz·bê·aḥ — 12 Occ.
lam·miz·bə·ḥō·wṯ — 1 Occ.
lə·ham·miz·bê·aḥ — 1 Occ.
lə·miz·baḥ — 1 Occ.
miz·baḥ — 69 Occ.
miz·ba·ḥă·ḵā — 4 Occ.
miz·b·ḥō·ṯām — 1 Occ.
miz·bê·aḥ — 45 Occ.
miz·bə·ḥe·ḵā — 1 Occ.
miz·bə·ḥî — 8 Occ.
miz·bə·ḥōw — 3 Occ.
miz·bə·ḥōṯ — 17 Occ.
miz·bə·ḥō·ṯām — 6 Occ.
miz·bə·ḥō·ṯāw — 5 Occ.
miz·bə·ḥō·ṯe·ḵā — 3 Occ.
miz·bə·ḥō·w·ṯê·ḵem — 4 Occ.
miz·bə·ḥō·ṯê·hem — 3 Occ.
ū·lə·miz·baḥ — 2 Occ.
ū·miz·baḥ — 3 Occ.
wə·ham·miz·bê·aḥ — 2 Occ.
wə·ham·miz·bə·ḥōṯ — 1 Occ.
wə·lam·miz·bê·aḥ — 2 Occ.
Additional Entries
miz·bê·aḥ — 45 Occ.
miz·bə·ḥe·ḵā — 1 Occ.
miz·bə·ḥî — 8 Occ.
miz·bə·ḥōw — 3 Occ.
miz·bə·ḥōṯ — 17 Occ.
miz·bə·ḥō·ṯām — 6 Occ.
miz·bə·ḥō·ṯāw — 5 Occ.
miz·bə·ḥō·ṯe·ḵā — 3 Occ.
miz·bə·ḥō·w·ṯê·ḵem — 4 Occ.
miz·bə·ḥō·ṯê·hem — 3 Occ.
ū·miz·baḥ — 3 Occ.
wə·ham·miz·bê·aḥ — 2 Occ.
wə·ham·miz·bə·ḥōṯ — 1 Occ.
wə·lam·miz·bê·aḥ — 2 Occ.
ham·mā·zeḡ — 1 Occ.
mə·zê — 1 Occ.
miz·zāh — 1 Occ.
ū·miz·zāh — 2 Occ.
mə·zā·wê·nū — 1 Occ.
ham·mə·zū·zāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page