way·yil·lā·ḵê·ḏū
Englishman's Concordance
way·yil·lā·ḵê·ḏū — 1 Occurrence

Jeremiah 8:9
HEB: חֲכָמִ֔ים חַ֖תּוּ וַיִּלָּכֵ֑דוּ הִנֵּ֤ה בִדְבַר־
NAS: They are dismayed and caught; Behold,
KJV: they are dismayed and taken: lo, they have rejected
INT: the wise are dismayed and caught Behold the word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3920
121 Occurrences


’el·kōḏ — 1 Occ.
han·nil·kāḏ — 1 Occ.
lā·ḵaḏ — 11 Occ.
lā·ḵā·ḏə·nū — 1 Occ.
lā·ḵaḏ·tî — 1 Occ.
lə·lā·ḵə·ḏāh — 1 Occ.
lə·lā·ḵə·ḏê·nî — 1 Occ.
lō·ḵêḏ — 1 Occ.
mil·lō·ḵêḏ — 1 Occ.
nil·kaḏ — 1 Occ.
nil·kaḏt — 1 Occ.
nil·kaḏ·tā — 1 Occ.
nil·kə·ḏāh — 10 Occ.
til·kə·ḏōw — 1 Occ.
til·lā·ḵêḏ — 1 Occ.
til·lā·ḵê·ḏî — 1 Occ.
ū·lə·ḵā·ḏāh — 5 Occ.
ū·lə·ḵā·ḏū·hā — 2 Occ.
way·yil·kə·ḏāh — 9 Occ.
way·yil·kə·ḏū — 10 Occ.
way·yil·kə·ḏu·hā — 5 Occ.
way·yil·kə·ḏu·hū — 1 Occ.
way·yil·kōḏ — 18 Occ.
way·yil·lā·ḵêḏ — 7 Occ.
way·yil·lā·ḵê·ḏū — 1 Occ.
wan·nil·kōḏ — 2 Occ.
wat·til·lā·ḵêḏ — 1 Occ.
wə·lā·ḵaḏ — 2 Occ.
wə·lā·ḵə·ḏāh — 1 Occ.
wə·lā·ḵō·wḏ — 1 Occ.
wə·liḵ·ḏū — 1 Occ.
wə·nil·kā·ḏū — 2 Occ.
wə·nil·kə·ḏāh — 1 Occ.
wə·nil·kə·ḏū — 1 Occ.
wə·yil·lā·ḵə·ḏū — 1 Occ.
yil·kə·ḏen·nāh — 1 Occ.
yil·kə·ḏen·nū — 2 Occ.
yil·kə·ḏū — 1 Occ.
yil·kə·ḏu·nōw — 1 Occ.
yil·kō·wḏ — 1 Occ.
yil·kō·ḏū — 1 Occ.
yil·lā·ḵeḏ — 3 Occ.
yil·lā·ḵê·ḏū — 2 Occ.
yil·lā·ḵə·ḏūn — 1 Occ.
yiṯ·lak·kā·ḏū — 1 Occ.
yiṯ·lak·kə·ḏū — 1 Occ.
Additional Entries
til·lā·ḵêḏ — 1 Occ.
til·lā·ḵê·ḏî — 1 Occ.
ū·lə·ḵā·ḏāh — 5 Occ.
ū·lə·ḵā·ḏū·hā — 2 Occ.
way·yil·kə·ḏāh — 9 Occ.
way·yil·kə·ḏū — 10 Occ.
way·yil·kə·ḏu·hā — 5 Occ.
way·yil·kə·ḏu·hū — 1 Occ.
way·yil·kōḏ — 18 Occ.
way·yil·lā·ḵêḏ — 7 Occ.
wan·nil·kōḏ — 2 Occ.
wat·til·lā·ḵêḏ — 1 Occ.
wə·lā·ḵaḏ — 2 Occ.
wə·lā·ḵə·ḏāh — 1 Occ.
wə·lā·ḵō·wḏ — 1 Occ.
wə·liḵ·ḏū — 1 Occ.
wə·nil·kā·ḏū — 2 Occ.
wə·nil·kə·ḏāh — 1 Occ.
wə·nil·kə·ḏū — 1 Occ.
wə·yil·lā·ḵə·ḏū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page