wə·ḡō·’ă·lêḵ
Englishman's Concordance
wə·ḡō·’ă·lêḵ — 4 Occurrences

Isaiah 41:14
HEB: נְאֻם־ יְהוָ֔ה וְגֹאֲלֵ֖ךְ קְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵֽל׃
NAS: the LORD, and your Redeemer is the Holy One
KJV: the LORD, and thy redeemer, the Holy One
INT: declares the LORD and your Redeemer is the Holy of Israel

Isaiah 49:26
HEB: יְהוָה֙ מֽוֹשִׁיעֵ֔ךְ וְגֹאֲלֵ֖ךְ אֲבִ֥יר יַעֲקֹֽב׃
NAS: am your Savior And your Redeemer, the Mighty One
KJV: [am] thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One
INT: the LORD am your Savior and your Redeemer the Mighty of Jacob

Isaiah 54:5
HEB: צְבָא֖וֹת שְׁמ֑וֹ וְגֹֽאֲלֵךְ֙ קְד֣וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֔ל
NAS: of hosts; And your Redeemer is the Holy One
KJV: [is] his name; and thy Redeemer the Holy One
INT: of hosts name and your Redeemer is the Holy of Israel

Isaiah 60:16
HEB: יְהוָה֙ מֽוֹשִׁיעֵ֔ךְ וְגֹאֲלֵ֖ךְ אֲבִ֥יר יַעֲקֹֽב׃
NAS: am your Savior And your Redeemer, the Mighty One
KJV: [am] thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One
INT: the LORD am your Savior and your Redeemer the Mighty of Jacob

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1350
105 Occurrences


’eḡ·’āl — 1 Occ.
’eḡ·’ā·lêm — 1 Occ.
ḡā·’al — 3 Occ.
gā·’ā·lə·tā — 1 Occ.
gā·’al·tā — 3 Occ.
gā·’ōl — 3 Occ.
gə·’āl — 2 Occ.
ḡə·’ā·lāh — 1 Occ.
gə·’ā·lām — 2 Occ.
ḡə·’al·tî·ḵā — 2 Occ.
gə·’ū·lay — 1 Occ.
gə·’ū·lê — 2 Occ.
gə·’ū·lîm — 2 Occ.
gō·’ă·lām — 3 Occ.
gō·’al·ḵā — 1 Occ.
gō·’al·ḵem — 1 Occ.
gō·’ă·lêḵ — 1 Occ.
gō·’ă·le·ḵā — 1 Occ.
gō·’ă·lê·nū — 2 Occ.
gō·’ă·lî — 1 Occ.
ḡō·’ă·lōw — 1 Occ.
gō·’êl — 19 Occ.
hag·gō·’êl — 5 Occ.
q — 1 Occ.
lag·gō·’êl — 1 Occ.
lə·ḡā·’o·lêḵ — 1 Occ.
liḡ·’ō·wl — 3 Occ.
mig·gō·’ă·lê·nū — 1 Occ.
mig·gō·’êl — 2 Occ.
tiḡ·’al — 1 Occ.
tig·gā·’ê·lū — 1 Occ.
ū·ḡə·’ā·lê·nî — 1 Occ.
ū·ḡə·’ā·lōw — 1 Occ.
ū·ḡə·’al·tîḵ — 1 Occ.
way·yiḡ·’ā·lêm — 1 Occ.
wə·ḡā·’al — 1 Occ.
wə·ḡā·’al·tî — 1 Occ.
wə·ḡō·’ă·lāw — 1 Occ.
wə·ḡō·’ă·lêḵ — 4 Occ.
wə·ḡō·’ă·lî — 1 Occ.
wə·ḡō·’ă·lōw — 1 Occ.
wə·niḡ·’āl — 1 Occ.
yiḡ·’al — 8 Occ.
yiḡ·’ā·lêḵ — 2 Occ.
yiḡ·’ā·len·nāh — 1 Occ.
yiḡ·’ā·len·nū — 3 Occ.
yiḡ·’ā·lu·hū — 1 Occ.
yig·gā·’êl — 6 Occ.
Additional Entries
mig·gō·’êl — 2 Occ.
tiḡ·’al — 1 Occ.
tig·gā·’ê·lū — 1 Occ.
ū·ḡə·’ā·lê·nî — 1 Occ.
ū·ḡə·’ā·lōw — 1 Occ.
ū·ḡə·’al·tîḵ — 1 Occ.
way·yiḡ·’ā·lêm — 1 Occ.
wə·ḡā·’al — 1 Occ.
wə·ḡā·’al·tî — 1 Occ.
wə·ḡō·’ă·lāw — 1 Occ.
wə·ḡō·’ă·lî — 1 Occ.
wə·ḡō·’ă·lōw — 1 Occ.
wə·niḡ·’āl — 1 Occ.
yiḡ·’al — 8 Occ.
yiḡ·’ā·lêḵ — 2 Occ.
yiḡ·’ā·len·nāh — 1 Occ.
yiḡ·’ā·len·nū — 3 Occ.
yiḡ·’ā·lu·hū — 1 Occ.
yig·gā·’êl — 6 Occ.
’eḡ·’ā·lə·tî — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page