Luke 4:16
New International Version
He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. He stood up to read,

New Living Translation
When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the Scriptures.

English Standard Version
And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as was his custom, he went to the synagogue on the Sabbath day, and he stood up to read.

Berean Study Bible
Then Jesus came to Nazareth, where He had been brought up. As was His custom, He entered the synagogue on the Sabbath. And when He stood up to read,

New American Standard Bible
And He came to Nazareth, where He had been brought up; and as was His custom, He entered the synagogue on the Sabbath, and stood up to read.

King James Bible
And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

Holman Christian Standard Bible
He came to Nazareth, where He had been brought up. As usual, He entered the synagogue on the Sabbath day and stood up to read.

International Standard Version
Then Jesus came to Nazareth, where he had been raised. As was his custom, he went into the synagogue on the Sabbath day. When he stood up to read,

NET Bible
Now Jesus came to Nazareth, where he had been brought up, and went into the synagogue on the Sabbath day, as was his custom. He stood up to read,

Aramaic Bible in Plain English
And he came to Nazareth where he had been raised, and as he was accustomed, he entered the synagogue on the Sabbath day, and he stood up to read.

GOD'S WORD® Translation
Then Jesus came to Nazareth, where he had been brought up. As usual he went into the synagogue on the day of worship. He stood up to read the lesson.

Jubilee Bible 2000
And he came to Nazareth, where he had been brought up; and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day and stood up to read.

King James 2000 Bible
And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up to read.

American King James Version
And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

American Standard Version
And he came to Nazareth, where he had been brought up: and he entered, as his custom was, into the synagogue on the sabbath day, and stood up to read.

Douay-Rheims Bible
And he came to Nazareth, where he was brought up: and he went into the synagogue, according to his custom, on the sabbath day; and he rose up to read.

Darby Bible Translation
And he came to Nazareth, where he was brought up; and he entered, according to his custom, into the synagogue on the sabbath day, and stood up to read.

English Revised Version
And he came to Nazareth, where he had been brought up: and he entered, as his custom was, into the synagogue on the sabbath day, and stood up to read.

Webster's Bible Translation
And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath, and stood up to read.

Weymouth New Testament
He came to Nazareth also, where He had been brought up; and, as was His custom, He went to the synagogue on the Sabbath, and stood up to read.

World English Bible
He came to Nazareth, where he had been brought up. He entered, as was his custom, into the synagogue on the Sabbath day, and stood up to read.

Young's Literal Translation
And he came to Nazareth, where he hath been brought up, and he went in, according to his custom, on the sabbath-day, to the synagogue, and stood up to read;

Lukas 4:16 Afrikaans PWL
Hy kom in Natzeret waar Hy groot geword het en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die Shabbat na die bymekaarkomplek en staan op om te lees

Luka 4:16 Albanian
Pastaj erdhi në Nazaret, ku ishte rritur, dhe si e kishte zakon ditën e shtunë, hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar.

ﻟﻮﻗﺎ 4:16 Arabic: Smith & Van Dyke
وجاء الى الناصرة حيث كان قد تربى. ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 4:16 Armenian (Western): NT
Երբ եկաւ Նազարէթ, ուր ինք մեծցած էր, իր սովորութեան համաձայն Շաբաթ օրը մտաւ ժողովարանը, ու կանգնեցաւ որ կարդայ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  4:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ethor cedin bada Nazarethera non haci içan baitzén: eta sar cedin bere costumaren araura Sabbath egunean synagogán: eta iaiqui cedin iracurtzera.

Dyr Laux 4:16 Bavarian
Iewet kaam yr aau auf Nazerett, daa wo yr grooß wordn war, und gieng wie sünst aau eyn n Sams eyn d Samnung. Wie yr aufstuendd, um aus dyr Schrift vürzlösn,

Лука 4:16 Bulgarian
И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌來到拿撒勒,就是他長大的地方。在安息日那天,他照自己的習慣進了會堂,站起來要誦讀經文。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣来到拿撒勒,就是他长大的地方。在安息日那天,他照自己的习惯进了会堂,站起来要诵读经文。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌來到拿撒勒,就是他長大的地方,在安息日,照他平常的規矩進了會堂,站起來要念聖經。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣来到拿撒勒,就是他长大的地方,在安息日,照他平常的规矩进了会堂,站起来要念圣经。

路 加 福 音 4:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 來 到 拿 撒 勒 , 就 是 他 長 大 的 地 方 。 在 安 息 日 , 照 他 平 常 的 規 矩 進 了 會 堂 , 站 起 來 要 念 聖 經 。

路 加 福 音 4:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 来 到 拿 撒 勒 , 就 是 他 长 大 的 地 方 。 在 安 息 日 , 照 他 平 常 的 规 矩 进 了 会 堂 , 站 起 来 要 念 圣 经 。

Evanðelje po Luki 4:16 Croatian Bible
I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati.

Lukáš 4:16 Czech BKR
I přišel do Nazaréta, kdež byl vychován, a všel podle obyčeje svého v den sobotní do školy. I vstal, aby četl.

Lukas 4:16 Danish
Og han kom til Nazareth, hvor han var opfødt, og gik efter sin Sædvane paa Sabbatsdagen ind i Synagogen og stod op for at forelæse.

Lukas 4:16 Dutch Staten Vertaling
En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος· καὶ εἰσῆλθεν, κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.

Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν ἀνατεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέθ, οὗ ἦν τεθραμμένος· καὶ εἰσῆλθε, κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ οὗ ἦν τεθραμμένος καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ηλθεν εις ναζαρα ου ην τεθραμμενος και εισηλθεν κατα το ειωθος αυτω εν τη ημερα των σαββατων εις την συναγωγην και ανεστη αναγνωναι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ηλθεν εις ναζαρα ου ην ανατεθραμμενος και εισηλθεν κατα το ειωθος αυτω εν τη ημερα των σαββατων εις την συναγωγην και ανεστη αναγνωναι

Stephanus Textus Receptus 1550
και ηλθεν εις την ναζαρετ ου ην τεθραμμενος και εισηλθεν κατα το ειωθος αυτω εν τη ημερα των σαββατων εις την συναγωγην και ανεστη αναγνωναι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και ηλθεν εις την Ναζαρεθ, ου ην τεθραμμενος· και εισηλθε, κατα το ειωθος αυτω, εν τη ημερα των σαββατων εις την συναγωγην, και ανεστη αναγνωναι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ηλθεν εις την ναζαρετ ου ην τεθραμμενος και εισηλθεν κατα το ειωθος αυτω εν τη ημερα των σαββατων εις την συναγωγην και ανεστη αναγνωναι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ηλθεν εις ναζαρα ου ην τεθραμμενος και εισηλθεν κατα το ειωθος αυτω εν τη ημερα των σαββατων εις την συναγωγην και ανεστη αναγνωναι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai ēlthen eis Nazara, hou ēn tethrammenos, kai eisēlthen kata to eiōthos autō en tē hēmera tōn sabbatōn eis tēn synagōgēn, kai anestē anagnōnai.

Kai elthen eis Nazara, hou en tethrammenos, kai eiselthen kata to eiothos auto en te hemera ton sabbaton eis ten synagogen, kai aneste anagnonai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai ēlthen eis Nazara, hou ēn tethrammenos, kai eisēlthen kata to eiōthos autō en tē hēmera tōn sabbatōn eis tēn synagōgēn, kai anestē anagnōnai.

Kai elthen eis Nazara, hou en tethrammenos, kai eiselthen kata to eiothos auto en te hemera ton sabbaton eis ten synagogen, kai aneste anagnonai.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ēlthen eis nazara ou ēn anatethrammenos kai eisēlthen kata to eiōthos autō en tē ēmera tōn sabbatōn eis tēn sunagōgēn kai anestē anagnōnai

kai Elthen eis nazara ou En anatethrammenos kai eisElthen kata to eiOthos autO en tE Emera tOn sabbatOn eis tEn sunagOgEn kai anestE anagnOnai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ēlthen eis tēn nazaret ou ēn tethrammenos kai eisēlthen kata to eiōthos autō en tē ēmera tōn sabbatōn eis tēn sunagōgēn kai anestē anagnōnai

kai Elthen eis tEn nazaret ou En tethrammenos kai eisElthen kata to eiOthos autO en tE Emera tOn sabbatOn eis tEn sunagOgEn kai anestE anagnOnai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ēlthen eis tēn nazaret ou ēn tethrammenos kai eisēlthen kata to eiōthos autō en tē ēmera tōn sabbatōn eis tēn sunagōgēn kai anestē anagnōnai

kai Elthen eis tEn nazaret ou En tethrammenos kai eisElthen kata to eiOthos autO en tE Emera tOn sabbatOn eis tEn sunagOgEn kai anestE anagnOnai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ēlthen eis tēn nazareth ou ēn tethrammenos kai eisēlthen kata to eiōthos autō en tē ēmera tōn sabbatōn eis tēn sunagōgēn kai anestē anagnōnai

kai Elthen eis tEn nazareth ou En tethrammenos kai eisElthen kata to eiOthos autO en tE Emera tOn sabbatOn eis tEn sunagOgEn kai anestE anagnOnai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:16 Westcott/Hort - Transliterated
kai ēlthen eis nazara ou ēn tethrammenos kai eisēlthen kata to eiōthos autō en tē ēmera tōn sabbatōn eis tēn sunagōgēn kai anestē anagnōnai

kai Elthen eis nazara ou En tethrammenos kai eisElthen kata to eiOthos autO en tE Emera tOn sabbatOn eis tEn sunagOgEn kai anestE anagnOnai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ēlthen eis nazara ou ēn tethrammenos kai eisēlthen kata to eiōthos autō en tē ēmera tōn sabbatōn eis tēn sunagōgēn kai anestē anagnōnai

kai Elthen eis nazara ou En tethrammenos kai eisElthen kata to eiOthos autO en tE Emera tOn sabbatOn eis tEn sunagOgEn kai anestE anagnOnai

Lukács 4:16 Hungarian: Karoli
És méne Názáretbe, a hol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.

La evangelio laŭ Luko 4:16 Esperanto
Kaj li venis al Nazaret, kie li estis edukita; kaj laux sia kutimo li eniris en la sinagogon en la sabata tago, kaj starigxis, por legi.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 4:16 Finnish: Bible (1776)
Ja tuli Natsaretiin, kussa hän kasvatettu oli, ja meni tapansa jälkeen sabbatin päivänä synagogaan, ja nousi lukemaan.

Luc 4:16 French: Darby
Et il vint à Nazareth ou il avait ete eleve; et il entra dans la synagogue au jour du sabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire.

Luc 4:16 French: Louis Segond (1910)
Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,

Luc 4:16 French: Martin (1744)
Et il vint à Nazareth, où il avait été nourri, et entra dans la Synagogue le jour du Sabbat, selon sa coutume; puis il se leva pour lire.

Lukas 4:16 German: Modernized
Und er kam gen Nazareth, da er erzogen war, und ging in die Schule nach seiner Gewohnheit am Sabbattage und stund auf und wollte lesen.

Lukas 4:16 German: Luther (1912)
Und er kam gen Nazareth, da er erzogen war, und ging in die Schule nach seiner Gewohnheit am Sabbattage und stand auf und wollte lesen.

Lukas 4:16 German: Textbibel (1899)
Und er kam nach Nazara, wo er auferzogen war, und trat nach seiner Gewohnheit am Sabbattage in die Synagoge ein, und stand auf zum Lesen.

Luca 4:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
E venne a Nazaret, dov’era stato allevato; e com’era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga, e alzatosi per leggere,

Luca 4:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E venne in Nazaret, ove era stato allevato; ed entrò, come era usato, in giorno di sabato, nella sinagoga; e si levò per leggere.

LUKAS 4:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka tibalah Ia di Nazaret, tempat Ia dididik; maka pada hari Sabbat masuklah Ia ke rumah sembahyang seperti biasanya, lalu berdiri hendak membacakan.

Luke 4:16 Kabyle: NT
Iṛuḥ ɣer taddart n Naṣaret anda yețțuṛebba ; akken innum, ikcem ɣer lǧameɛ deg wass n westeɛfu.

누가복음 4:16 Korean
예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 자기 규례대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서시매

Lucas 4:16 Latin: Vulgata Clementina
Et venit Nazareth, ubi erat nutritus, et intravit secundum consuetudinem suam die sabbati in synagogam, et surrexit legere.

Sv. Lūkass 4:16 Latvian New Testament
Un Viņš nonāca Nācaretē, kur bija uzaudzis, un pēc sava paraduma sabata dienā iegāja sinagogā; un viņš piecēlās lai lasītu.

Evangelija pagal Lukà 4:16 Lithuanian
Jis atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Sabato dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti.

Luke 4:16 Maori
Na ka haere ia ki Nahareta, ki te wahi i whangaia ai ia: a ka tomo i te ra hapati ki te whare karakia, ko tana hanga hoki ia, ka whakatika ki te korero pukapuka.

Lukas 4:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og han kom til Nasaret, hvor han var opfostret, og gikk efter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen og stod op for å lese for dem.

Lucas 4:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer.

Lucas 4:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según Su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer.

Lucas 4:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.

Lucas 4:16 Spanish: Reina Valera 1909
Y vino á Nazaret, donde había sido criado; y entró, conforme á su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó á leer.

Lucas 4:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer.

Lucas 4:16 Bíblia King James Atualizada Português
Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga. E posicionou-se em pé para fazer a leitura.

Lucas 4:16 Portugese Bible
Chegando a Nazaré, onde fora criado; entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.   

Luca 4:16 Romanian: Cornilescu
A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S'a sculat să citească,

От Луки 4:16 Russian: Synodal Translation (1876)
И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать.

От Луки 4:16 Russian koi8r
И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать.

Luke 4:16 Shuar New Testament
Ni tsakarmariin NasarΘtnum Jesus wΘmiayi. Tura Israer-shuar ayampratin tsawantin iruntai jeanam wayamiayi, tuke turin asa. Tura Wayß Yus-Papin ßujsataj tusa wajakmiayi.

Lukas 4:16 Swedish (1917)
Så kom han till Nasaret, där han var uppfödd. Och på sabbatsdagen gick han, såsom hans sed var, in i synagogan: och där stod han upp till att föreläsa.

Luka 4:16 Swahili NT
Basi, Yesu alikwenda Nazareti, mahali alipolelewa, na siku ya Sabato, aliingia katika sunagogi, kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome Maandiko Matakatifu kwa sauti.

Lucas 4:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At siya'y napasa Nazaret na kaniyang nilakhan: at ayon sa kaniyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga nang araw ng sabbath, at nagtindig upang bumasa.

Ǝlinjil wa n Luqa 4:16 Tawallamat Tamajaq NT
Osa deɣ Ɣaysa Nazaret, aɣrǝm wa daɣ idwal. As ǝzǝl wa n tǝsanfawt iggaz ehan wa n ǝlɣibada ǝn Kǝl-Ǝlyǝhud imos awen arat itaggu faw. Ibdad y ad aɣru awal ǝn Mǝššina.

ลูกา 4:16 Thai: from KJV
แล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ เป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้น พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตตามเคย และทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระคัมภีร์

Luka 4:16 Turkish
İsa, büyüdüğü Nasıra Kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat Günü havraya gitti. Kutsal Yazıları okumak üzere ayağa kalkınca Ona Peygamber Yeşayanın Kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu:

Лука 4:16 Ukrainian: NT
І прийшов у Назарет, де був зрощений, і прийшов звичаєм своїм, субітнього дня в школу, і став читати.

Luke 4:16 Uma New Testament
Hilou-imi Yesus hi Nazaret, ngata kabohea-na. Pai' hewa kabiasaa-na, mesua' -imi hi tomi posampayaa hi Eo Sabat, eo pepuea' -ra to Yahudi. Mokore-imi bona mpobasa Buku Tomoroli'.

Lu-ca 4:16 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc.

Luke 4:15
Top of Page
Top of Page