Luke 4:29
New International Version
They got up, drove him out of the town, and took him to the brow of the hill on which the town was built, in order to throw him off the cliff.

New Living Translation
Jumping up, they mobbed him and forced him to the edge of the hill on which the town was built. They intended to push him over the cliff,

English Standard Version
And they rose up and drove him out of the town and brought him to the brow of the hill on which their town was built, so that they could throw him down the cliff.

Berean Study Bible
They got up, drove Him out of the town, and led Him to the brow of the hill on which the town was built, in order to throw Him over the cliff.

New American Standard Bible
and they got up and drove Him out of the city, and led Him to the brow of the hill on which their city had been built, in order to throw Him down the cliff.

King James Bible
And rose up, and thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast him down headlong.

Holman Christian Standard Bible
They got up, drove Him out of town, and brought Him to the edge of the hill that their town was built on, intending to hurl Him over the cliff.

International Standard Version
They got up, forced Jesus out of the city, and led him to the edge of the hill on which their city was built, intending to throw him off.

NET Bible
They got up, forced him out of the town, and brought him to the brow of the hill on which their town was built, so that they could throw him down the cliff.

Aramaic Bible in Plain English
And they arose and they thrust him outside of the city and they brought him unto the ridge of the mountain on which the city was built to cast him from the precipice.

GOD'S WORD® Translation
Their city was built on a hill with a cliff. So they got up, forced Jesus out of the city, and led him to the cliff. They intended to throw him off of it.

Jubilee Bible 2000
and rose up and thrust him out of the city and led him unto the brow of the hill upon which their city was built that they might cast him down headlong.

King James 2000 Bible
And rose up, and thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill on which their city was built, that they might cast him down headlong.

American King James Version
And rose up, and thrust him out of the city, and led him to the brow of the hill where on their city was built, that they might cast him down headlong.

American Standard Version
and they rose up, and cast him forth out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might throw him down headlong.

Douay-Rheims Bible
And they rose up and thrust him out of the city; and they brought him to the brow of the hill, whereon their city was built, that they might cast him down headlong.

Darby Bible Translation
and rising up they cast him forth out of the city, and led him up to the brow of the mountain upon which their city was built, so that they might throw him down the precipice;

English Revised Version
and they rose up, and cast him forth out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might throw him down headlong.

Webster's Bible Translation
And rose up, and thrust him out of the city, and led him to the brow of the hill on which their city was built, that they might cast him down headlong.

Weymouth New Testament
They rose, hurried Him outside the town, and brought Him to the brow of the hill on which their town was built, to throw Him down the cliff;

World English Bible
They rose up, threw him out of the city, and led him to the brow of the hill that their city was built on, that they might throw him off the cliff.

Young's Literal Translation
and having risen, they put him forth without the city, and brought him unto the brow of the hill on which their city had been built -- to cast him down headlong,

Lukas 4:29 Afrikaans PWL
en hulle het opgestaan en Hom uit die stad uitgedryf en Hom gelei tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebou is, om Hom van die rand af te gooi,

Luka 4:29 Albanian
Dhe u ngritën, e dëbuan nga qyteti dhe e çuan deri në buzë të majës së malit, mbi të cilin ishte ndërtuar qyteti i tyre, për ta hedhur poshtë.

ﻟﻮﻗﺎ 4:29 Arabic: Smith & Van Dyke
فقاموا واخرجوه خارج المدينة وجاءوا به الى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه الى اسفل.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 4:29 Armenian (Western): NT
ուստի կանգնելով՝ դուրս հանեցին զայն քաղաքէն, եւ տարին զայն մինչեւ այն լերան ցցուած ծայրը՝ որուն վրայ իրենց քաղաքը կառուցանուած էր, որպէսզի բարձր տեղէն վար նետեն զայն:

Euangelioa S. Luc-en araura.  4:29 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta iaiquiric egotz ceçaten hura hiritic campora, eta eraman ceçaten mendi gainera (ceinen gainean hayen hiria edificatua baitzen) gainetic behera egotz leçatençat.

Dyr Laux 4:29 Bavarian
Auf sprangend s, und sö tribnd önn Iesenn vür d Stat aushin, hinst eyn de sel Gstöttn von n Berg, daa wo d Stat draufstuendd, und haetnd n abhingstürt.

Лука 4:29 Bulgarian
и, като станаха изкараха Го вън из града, и заведоха Го при стръмнината на хълма, на който градът им беше съграден, за да Го хвърлят долу.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們就起來把耶穌趕出城外,拉到山崖上,要把他推下去。他們的城是建在山上的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们就起来把耶稣赶出城外,拉到山崖上,要把他推下去。他们的城是建在山上的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
就起來攆他出城。他們的城造在山上。他們帶他到山崖,要把他推下去。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
就起来撵他出城。他们的城造在山上。他们带他到山崖,要把他推下去。

路 加 福 音 4:29 Chinese Bible: Union (Traditional)
就 起 來 攆 他 出 城 , 他 們 的 城 造 在 山 上 ; 他 們 帶 他 到 山 崖 , 要 把 他 推 下 去 。

路 加 福 音 4:29 Chinese Bible: Union (Simplified)
就 起 来 撵 他 出 城 , 他 们 的 城 造 在 山 上 ; 他 们 带 他 到 山 崖 , 要 把 他 推 下 去 。

Evanðelje po Luki 4:29 Croatian Bible
ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave.

Lukáš 4:29 Czech BKR
A povstavše, vyvedli jej ven z města, a vedli ho až na vrch hory, na nížto město jejich bylo vzděláno, aby jej dolů sstrčili.

Lukas 4:29 Danish
Og de stode op og stødte ham ud af Byen og førte ham hen til Skrænten af det Bjerg, paa hvilket deres By var bygget, for at styrte ham ned.

Lukas 4:29 Dutch Staten Vertaling
En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ’ οὗ ἡ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν, ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν·

Westcott and Hort 1881
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ' οὗ ἡ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν, ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ' οὗ ἡ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν, ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν·

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ’ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόμητο, εἰς τὸ κατακρημνίσαι αὐτόν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἐφ’ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόμητο, εἰς τὸ κατακρημνίσαι αὐτόν·

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ’ οὗ ἡ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν, ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν·

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως τὴς ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἐφ’ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόμητο, εἰς τὸ κατακρημνίσαι αὐτόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως τῆς ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ' οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόμητο εἰς τὸ κατακρημνίσαι αὐτόν·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ανασταντες εξεβαλον αυτον εξω της πολεως και ηγαγον αυτον εως οφρυος του ορους εφ ου η πολις ωκοδομητο αυτων ωστε κατακρημνισαι αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ανασταντες εξεβαλον αυτον εξω της πολεως και ηγαγον αυτον εως οφρυος του ορους εφ ου η πολις ωκοδομητο αυτων ωστε κατακρημνισαι αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
και ανασταντες εξεβαλον αυτον εξω της πολεως και ηγαγον αυτον εως της οφρυος του ορους εφ ου η πολις αυτων ωκοδομητο εις το κατακρημνισαι αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ανασταντες εξεβαλον αυτον εξω της πολεως, και ηγαγον αυτον εως της οφρυος του ορους, εφ ου η πολις αυτων ωκοδομητο, εις το κατακρημνισαι αυτον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ανασταντες εξεβαλον αυτον εξω της πολεως και ηγαγον αυτον εως οφρυος του ορους εφ ου η πολις αυτων ωκοδομητο εις το κατακρημνισαι αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ανασταντες εξεβαλον αυτον εξω της πολεως και ηγαγον αυτον εως οφρυος του ορους εφ ου η πολις ωκοδομητο αυτων ωστε κατακρημνισαι αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai anastantes exebalon auton exō tēs poleōs, kai ēgagon auton heōs ophryos tou orous eph’ hou hē polis ōkodomēto autōn, hōste katakrēmnisai auton;

kai anastantes exebalon auton exo tes poleos, kai egagon auton heos ophryos tou orous eph’ hou he polis okodometo auton, hoste katakremnisai auton;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai anastantes exebalon auton exō tēs poleōs, kai ēgagon auton heōs ophryos tou orous eph' hou hē polis ōkodomēto autōn, hōste katakrēmnisai auton;

kai anastantes exebalon auton exo tes poleos, kai egagon auton heos ophryos tou orous eph' hou he polis okodometo auton, hoste katakremnisai auton;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:29 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai anastantes exebalon auton exō tēs poleōs kai ēgagon auton eōs ophruos tou orous eph ou ē polis ōkodomēto autōn ōste katakrēmnisai auton

kai anastantes exebalon auton exO tEs poleOs kai Egagon auton eOs ophruos tou orous eph ou E polis OkodomEto autOn Oste katakrEmnisai auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:29 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai anastantes exebalon auton exō tēs poleōs kai ēgagon auton eōs ophruos tou orous eph ou ē polis autōn ōkodomēto eis to katakrēmnisai auton

kai anastantes exebalon auton exO tEs poleOs kai Egagon auton eOs ophruos tou orous eph ou E polis autOn OkodomEto eis to katakrEmnisai auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:29 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai anastantes exebalon auton exō tēs poleōs kai ēgagon auton eōs tēs ophruos tou orous eph ou ē polis autōn ōkodomēto eis to katakrēmnisai auton

kai anastantes exebalon auton exO tEs poleOs kai Egagon auton eOs tEs ophruos tou orous eph ou E polis autOn OkodomEto eis to katakrEmnisai auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:29 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai anastantes exebalon auton exō tēs poleōs kai ēgagon auton eōs tēs ophruos tou orous eph ou ē polis autōn ōkodomēto eis to katakrēmnisai auton

kai anastantes exebalon auton exO tEs poleOs kai Egagon auton eOs tEs ophruos tou orous eph ou E polis autOn OkodomEto eis to katakrEmnisai auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:29 Westcott/Hort - Transliterated
kai anastantes exebalon auton exō tēs poleōs kai ēgagon auton eōs ophruos tou orous eph ou ē polis ōkodomēto autōn ōste katakrēmnisai auton

kai anastantes exebalon auton exO tEs poleOs kai Egagon auton eOs ophruos tou orous eph ou E polis OkodomEto autOn Oste katakrEmnisai auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4:29 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai anastantes exebalon auton exō tēs poleōs kai ēgagon auton eōs ophruos tou orous eph ou ē polis ōkodomēto autōn ōste katakrēmnisai auton

kai anastantes exebalon auton exO tEs poleOs kai Egagon auton eOs ophruos tou orous eph ou E polis OkodomEto autOn Oste katakrEmnisai auton

Lukács 4:29 Hungarian: Karoli
És felkelvén, kiûzék õt a városon kívül és vivék õt annak a hegynek szélére, a melyen az õ városuk épült, hogy onnan letaszítsák.

La evangelio laŭ Luko 4:29 Esperanto
kaj levigxinte, ili eljxetis lin ekster la urbon, kaj kondukis lin gxis la krutajxo de la monteto, sur kiu ilia urbo estis konstruita, por jxeti lin malsupren.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 4:29 Finnish: Bible (1776)
Ja he nousivat ylös ja ajoivat hänen ulos kaupungista, ja veivät hänen hamaan vuoren kukkulalle, jonka päälle heidän kaupunkinsa rakettu oli, syöstäksensä häntä alas.

Luc 4:29 French: Darby
et s'etant leves, ils le chasserent hors de la ville, et le menerent jusqu'au bord escarpe de la montagne sur laquelle leur ville etait batie, de maniere à l'en precipiter.

Luc 4:29 French: Louis Segond (1910)
Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas.

Luc 4:29 French: Martin (1744)
Et s'étant levés, ils le mirent hors de la ville, et le menèrent jusqu'au bord de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, pour le jeter du haut en bas.

Lukas 4:29 German: Modernized
und stunden auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führeten ihn auf einen Hügel des Berges, darauf ihre Stadt gebauet war, daß sie ihn hinabstürzeten.

Lukas 4:29 German: Luther (1912)
und standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn auf einen Hügel des Berges, darauf ihre Stadt gebaut war, daß sie ihn hinabstürzten.

Lukas 4:29 German: Textbibel (1899)
und standen auf und warfen ihn zur Stadt hinaus, und brachten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut ist, um ihn hinabzustürzen.

Luca 4:29 Italian: Riveduta Bible (1927)
E levatisi, lo cacciaron fuori della città, e lo menarono fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città, per precipitarlo giù.

Luca 4:29 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E levatisi, lo cacciarono della città, e lo menarono fino al margine della sommità del monte, sopra il quale la lor città era edificata, per traboccarlo giù.

LUKAS 4:29 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu berbangkitlah mereka itu menolakkan Yesus ke luar negeri serta membawa Dia ke kemuncak gunung di mana negerinya dibangunkan, hendak menjatuhkan Dia ke bawah.

Luke 4:29 Kabyle: NT
Kkren ɣuṛ-es, ssufɣen-t si taddart, ssawḍen-t armi d ixef n wedrar i ɣef tebna taddart-nsen iwakken a t-ssegrirben d akessar ;

누가복음 4:29 Korean
일어나 동네 밖으로 쫓아내어 그 동네가 건설된 산 낭떠러지까지 끌고 가서 밀쳐 내리치고자 하되

Lucas 4:29 Latin: Vulgata Clementina
Et surrexerunt, et ejecerunt illum extra civitatem : et duxerunt illum usque ad supercilium montis, super quem civitas illorum erat ædificata, ut præcipitarent eum.

Sv. Lūkass 4:29 Latvian New Testament
Un tie cēlās un izmeta Viņu no pilsētas ārā, un noveda Viņu līdz kalna virsotnei, uz kura to pilsēta bija celta, lai Viņu nogrūstu zemē.

Evangelija pagal Lukà 4:29 Lithuanian
pakilę išvarė Jį iš miesto, iki šlaito to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti Jį žemyn.

Luke 4:29 Maori
Na ko to ratou whakatikanga ake, ka maka i a ia ki waho o te pa, a arahina ana ia ki te pari o te puke i hanga ai to ratou pa, kia whakataka ai ia ki raro.

Lukas 4:29 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og de stod op og drev ham ut av byen og førte ham ut på brynet av det fjell som deres by var bygget på, for å styrte ham ned.

Lucas 4:29 Spanish: La Biblia de las Américas
y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle.

Lucas 4:29 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad, y Lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí.

Lucas 4:29 Spanish: Reina Valera Gómez
y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle.

Lucas 4:29 Spanish: Reina Valera 1909
Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle.

Lucas 4:29 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle.

Lucas 4:29 Bíblia King James Atualizada Português
E, levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo.

Lucas 4:29 Portugese Bible
e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem.   

Luca 4:29 Romanian: Cornilescu
Şi s'au sculat, L-au scos afară din cetate, şi L-au dus pînă în sprînceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să -L arunce jos în prăpastie.

От Луки 4:29 Russian: Synodal Translation (1876)
и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его;

От Луки 4:29 Russian koi8r
и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его;

Luke 4:29 Shuar New Testament
Tura wajatkiar Jesusan jiiki pΘprunmaya akupkarmiayi. Tura pepru amia nui naint Yakφ Nßnkatkamunam, Nuyß akaki ajuatai tusar J·kiarmiayi.

Lukas 4:29 Swedish (1917)
och stodo upp och drevo honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på, och ville störta honom därutför.

Luka 4:29 Swahili NT
Wakasimama, wakamtoa nje ya mji wao uliokuwa umejengwa juu ya kilima, wakampeleka mpaka kwenye ukingo wa kilima hicho ili wamtupe chini.

Lucas 4:29 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sila'y nagsitindig, at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan, upang siya'y maibulid nila ng patiwarik.

Ǝlinjil wa n Luqa 4:29 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝbdadan, ǝgan ifassan da Ɣaysa, ǝkkasan-tu daɣ ǝɣrǝm, ewayan-tu s afalla n ǝdɣaɣ wa fǝl ikras ǝɣrǝm y ad t-ǝgǝran daɣ ǝɣǝɣi, iba-tu.

ลูกา 4:29 Thai: from KJV
จึงลุกขึ้นผลักพระองค์ออกจากเมือง พาไปยังแง่ของเงื้อมเขาที่เมืองของเขา ซึ่งตั้งอยู่บนเนินนั้น หมายจะผลักพระองค์ลงไป

Luka 4:29 Turkish
Ayağa kalkıp İsayı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler.

Лука 4:29 Ukrainian: NT
і вставши вигнали Його геть із города, і випровадили Його аж на верх гори, на котрій город їх збудовано, щоб скинути Його.

Luke 4:29 Uma New Testament
Pokore-rami mpopalai-i hilou hi mali ngata, pai' rakeni hilou hi bingke-na, apa' ngata-ra hi lolo bulu'. Patuju-ra ke mpotulaka-i hi bingke-na bona mate-i.

Lu-ca 4:29 Vietnamese (1934)
Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi, là nơi họ xây thành ở trên, để quăng Ngài xuống;

Luke 4:28
Top of Page
Top of Page