Mark 12:13
New International Version
Later they sent some of the Pharisees and Herodians to Jesus to catch him in his words.

New Living Translation
Later the leaders sent some Pharisees and supporters of Herod to trap Jesus into saying something for which he could be arrested.

English Standard Version
And they sent to him some of the Pharisees and some of the Herodians, to trap him in his talk.

Berean Study Bible
Later, they sent some of the Pharisees and Herodians to catch Jesus in His words.

New American Standard Bible
Then they sent some of the Pharisees and Herodians to Him in order to trap Him in a statement.

King James Bible
And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words.

Holman Christian Standard Bible
Then they sent some of the Pharisees and the Herodians to Him to trap Him by what He said.

International Standard Version
Then they sent some Pharisees and some Herodians to him, intending to trap him in what he said.

NET Bible
Then they sent some of the Pharisees and Herodians to trap him with his own words.

Aramaic Bible in Plain English
And they sent men to him from the Scribes and from the followers of Herodus to trap him in his words.

GOD'S WORD® Translation
The leaders sent some of the Pharisees and some of Herod's followers to Jesus. They wanted to trap him into saying the wrong thing.

Jubilee Bible 2000
And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians to catch him in his words.

King James 2000 Bible
And they sent unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words.

American King James Version
And they send to him certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words.

American Standard Version
And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, that they might catch him in talk.

Douay-Rheims Bible
And they sent to him some of the Pharisees and of the Herodians; that they should catch him in his words.

Darby Bible Translation
And they send to him certain of the Pharisees and of the Herodians, that they might catch him in speaking.

English Revised Version
And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, that they might catch him in talk.

Webster's Bible Translation
And they sent to him certain of the Pharisees, and of the Herodians, to catch him in his words.

Weymouth New Testament
Their next step was to send to Him some of the Pharisees and of Herod's partisans to entrap Him in conversation.

World English Bible
They sent some of the Pharisees and of the Herodians to him, that they might trap him with words.

Young's Literal Translation
and they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, that they may ensnare him in discourse,

Markus 12:13 Afrikaans PWL
Sommige van die leraars van die wet en van die Herodiane het na Hom toe gestuur om Hom te vang op wat Hy sê.

Marku 12:13 Albanian
Pastaj i dërguan disa farisenj dhe herodianë për ta zënë në gabim në fjalë.

ﻣﺮﻗﺲ 12:13 Arabic: Smith & Van Dyke
ثم ارسلوا اليه قوما من الفريسيين والهيرودسيين لكي يصطادوه بكلمة.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 12:13 Armenian (Western): NT
Փարիսեցիներէն ու Հերովդէսեաններէն ոմանք ղրկեցին անոր, որպէսզի խօսքով բռնեն զայն:

Euangelioa S. Marc-en araura. 12:13 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Guero igor citzaten harengana Phariseuetaric eta Herodianoetaric batzu, hura hatzaman leçatençát hitzean.

Dyr Marx 12:13 Bavarian
Ayn Öttlych Mauchn und Heretinger wurdnd gan n Iesenn gschickt, däß s n mit ayner Fraag in ayn Falln lockend.

Марко 12:13 Bulgarian
Тогава пращат при Него някои от фарисеите и иродианите за да Го впримчат в говоренето Му.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
後來,他們派了一些法利賽人和希律黨的人到耶穌那裡,要找話柄來陷害他。

中文标准译本 (CSB Simplified)
后来,他们派了一些法利赛人和希律党的人到耶稣那里,要找话柄来陷害他。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
後來,他們打發幾個法利賽人和幾個希律黨的人到耶穌那裡,要就著他的話陷害他。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
后来,他们打发几个法利赛人和几个希律党的人到耶稣那里,要就着他的话陷害他。

馬 可 福 音 12:13 Chinese Bible: Union (Traditional)
後 來 , 他 們 打 發 幾 個 法 利 賽 人 和 幾 個 希 律 黨 的 人 到 耶 穌 那 裡 , 要 就 著 他 的 話 陷 害 他 。

馬 可 福 音 12:13 Chinese Bible: Union (Simplified)
後 来 , 他 们 打 发 几 个 法 利 赛 人 和 几 个 希 律 党 的 人 到 耶 稣 那 里 , 要 就 着 他 的 话 陷 害 他 。

Evanðelje po Marku 12:13 Croatian Bible
I pošalju k njemu neke od farizeja i herodovaca da ga uhvate u riječi.

Marek 12:13 Czech BKR
Potom poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby jej polapili v řeči.

Markus 12:13 Danish
Og de sendte nogle til ham af Farisæerne og af Herodianerne, for at de skulde fange ham i Ord.

Markus 12:13 Dutch Staten Vertaling
En zij zonden tot Hem enigen der Farizeen en der Herodianen, opdat zij Hem in Zijn rede vangen zouden.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν, ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ἀποστέλλουσι πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσι λόγῳ.

Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἀποστέλλουσι πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρωδιανῶν, ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσι λόγῳ.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και αποστελλουσιν προς αυτον τινας των φαρισαιων και των ηρωδιανων ινα αυτον αγρευσωσιν λογω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και αποστελλουσιν προς αυτον τινας των φαρισαιων και των ηρωδιανων ινα αυτον αγρευσωσιν λογω

Stephanus Textus Receptus 1550
και αποστελλουσιν προς αυτον τινας των φαρισαιων και των ηρωδιανων ινα αυτον αγρευσωσιν λογω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και αποστελλουσι προς αυτον τινας των Φαρισαιων και των Ηρωδιανων, ινα αυτον αγρευσωσι λογω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και αποστελλουσιν προς αυτον τινας των φαρισαιων και των ηρωδιανων ινα αυτον αγρευσωσιν λογω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και αποστελλουσιν προς αυτον τινας των φαρισαιων και των ηρωδιανων ινα αυτον αγρευσωσιν λογω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai apostellousin pros auton tinas tōn Pharisaiōn kai tōn Hērōdianōn hina auton agreusōsin logō.

Kai apostellousin pros auton tinas ton Pharisaion kai ton Herodianon hina auton agreusosin logo.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai apostellousin pros auton tinas tōn Pharisaiōn kai tōn Hērōdianōn hina auton agreusōsin logō.

Kai apostellousin pros auton tinas ton Pharisaion kai ton Herodianon hina auton agreusosin logo.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai apostellousin pros auton tinas tōn pharisaiōn kai tōn ērōdianōn ina auton agreusōsin logō

kai apostellousin pros auton tinas tOn pharisaiOn kai tOn ErOdianOn ina auton agreusOsin logO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:13 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai apostellousin pros auton tinas tōn pharisaiōn kai tōn ērōdianōn ina auton agreusōsin logō

kai apostellousin pros auton tinas tOn pharisaiOn kai tOn ErOdianOn ina auton agreusOsin logO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:13 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai apostellousin pros auton tinas tōn pharisaiōn kai tōn ērōdianōn ina auton agreusōsin logō

kai apostellousin pros auton tinas tOn pharisaiOn kai tOn ErOdianOn ina auton agreusOsin logO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:13 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai apostellousin pros auton tinas tōn pharisaiōn kai tōn ērōdianōn ina auton agreusōsin logō

kai apostellousin pros auton tinas tOn pharisaiOn kai tOn ErOdianOn ina auton agreusOsin logO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:13 Westcott/Hort - Transliterated
kai apostellousin pros auton tinas tōn pharisaiōn kai tōn ērōdianōn ina auton agreusōsin logō

kai apostellousin pros auton tinas tOn pharisaiOn kai tOn ErOdianOn ina auton agreusOsin logO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12:13 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai apostellousin pros auton tinas tōn pharisaiōn kai tōn ērōdianōn ina auton agreusōsin logō

kai apostellousin pros auton tinas tOn pharisaiOn kai tOn ErOdianOn ina auton agreusOsin logO

Márk 12:13 Hungarian: Karoli
És küldének hozzá némelyeket a farizeusok és a Heródes pártiak közül, hogy megfogják õt a beszédben.

La evangelio laŭ Marko 12:13 Esperanto
Kaj ili sendis al li iujn el la Fariseoj kaj el la Herodanoj, por impliki lin per interparolado.

Evankeliumi Markuksen mukaan 12:13 Finnish: Bible (1776)
Ja he lähettivät hänen tykönsä muutamat Pharisealaisista ja Herodilaisista, solmeamaan häntä sanoissa.

Marc 12:13 French: Darby
Et ils lui envoient quelques-uns des pharisiens et des herodiens pour le surprendre dans ses paroles.

Marc 12:13 French: Louis Segond (1910)
Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles.

Marc 12:13 French: Martin (1744)
Mais ils lui envoyèrent quelques-uns des Pharisiens et des Hérodiens, pour le surprendre dans ses discours;

Markus 12:13 German: Modernized
Und sie sandten zu ihm etliche von den Pharisäern und des Herodes Dienern, daß sie ihn fingen in Worten.

Markus 12:13 German: Luther (1912)
Und sie sandten zu ihm etliche von den Pharisäern und des Herodes Dienern, daß sie ihn fingen in Worten.

Markus 12:13 German: Textbibel (1899)
Und sie senden zu ihm einige von den Pharisäern und den Herodianern, ihn mit einem Worte zu fangen.

Marco 12:13 Italian: Riveduta Bible (1927)
E gli mandarono alcuni dei Farisei e degli Erodiani per coglierlo in parole.

Marco 12:13 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
POI gli mandarono alcuni de’ Farisei, e degli Erodiani, acciocchè lo cogliessero in parole.

MARKUS 12:13 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka mereka itu menyuruhkan kepada-Nya beberapa orang Parisi dan orang Herodiani, hendak menjaring perkataan-Nya.

Mark 12:13 Kabyle: NT
Kra ifariziyen akk-d kra seg wid yellan si terbaɛt n Hiṛudus, ceggɛen ɣer Sidna Ɛisa iwakken a t-id-sseɣlin deg wawal akken a t-ṭṭfen s imeslayen-is.

마가복음 12:13 Korean
저희가 예수의 말씀을 책잡으려 하여 바리새인과 헤롯당 중에서 사람을 보내매

Marcus 12:13 Latin: Vulgata Clementina
Et mittunt ad eum quosdam ex pharisæis, et herodianis, ut eum caperent in verbo.

Sv. Marks 12:13 Latvian New Testament
Un tie sūtīja pie Viņa dažus no farizejiem un herodiešiem, lai Viņu pieķertu vārdos.

Evangelija pagal Morkø 12:13 Lithuanian
Tada jie siunčia pas Jėzų fariziejų ir erodininkų sugauti Jo kalboje.

Mark 12:13 Maori
Na ka tonoa mai e ratou ki a ia etahi o nga parihi, ratou ko nga Heroriana, hei hopu mo tetahi kupu ana.

Markus 12:13 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og de sendte nogen av fariseerne og herodianerne til ham for å fange ham med ord.

Marcos 12:13 Spanish: La Biblia de las Américas
Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra.

Marcos 12:13 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero enviaron algunos de los Fariseos y de los Herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra.

Marcos 12:13 Spanish: Reina Valera Gómez
Y enviaron a Él algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le prendiesen en alguna palabra.

Marcos 12:13 Spanish: Reina Valera 1909
Y envían á él algunos de los Fariseos y de los Herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra.

Marcos 12:13 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en su palabra.

Marcos 12:13 Bíblia King James Atualizada Português
Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse.

Marcos 12:13 Portugese Bible
Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra.   

Marcu 12:13 Romanian: Cornilescu
Apoi au trimes la Isus pe unii din Farisei şi din Irodiani, ca să -L prindă cu vorba.

От Марка 12:13 Russian: Synodal Translation (1876)
И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан,чтобы уловить Его в слове.

От Марка 12:13 Russian koi8r
И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове.

Mark 12:13 Shuar New Testament
Tura wear, imiaamtikiar Yajß chichakmatai N·jai yajauch Tφtiai tusar ParisΘu shuarnasha, Erutisa nemarin shuarnasha akatar Jesusan akuptukarmiayi.

Markus 12:13 Swedish (1917)
Därefter sände de till honom några fariséer och herodianer, för att dessa skulle fånga honom genom något hans ord.

Marko 12:13 Swahili NT
Basi, baadhi ya Mafarisayo na wafuasi wa kikundi cha Herode walitumwa ili wamtege Yesu kwa maneno yake.

Marcos 12:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kanilang sinugo sa kaniya ang ilan sa mga Fariseo at sa mga Herodiano, upang siya'y mahuli nila sa pananalita.

Ǝlinjil wa n Markus 12:13 Tawallamat Tamajaq NT
Dəffər awen əssokan-t-id arat daɣ Farisaytan d aytedan wiyyad ǝwarnen aganna n ǝmǝnokal Herod fəl a das-agin tǝnagmayt, s a tu-sassannin arat fəl t-əbazan.

มาระโก 12:13 Thai: from KJV
เขาจึงใช้บางคนในพวกฟาริสีและพวกเฮโรดไปหาพระองค์ เพื่อจะคอยจับความผิดในพระดำรัสของพระองค์

Markos 12:13 Turkish
Daha sonra İsayı söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla Ferisilerden ve Hirodes yanlılarından bazılarını Ona gönderdiler.

Марко 12:13 Ukrainian: NT
І посилають до Него деяких Фарисеїв та Іродиян, щоб Його піймати словом.

Mark 12:13 Uma New Testament
Ngkai ree, pangkeni to Yahudi mpohubui ba hangkuja dua to Parisi pai' tauna to tono' hi Magau' Herodes hilou hi Yesus. Patuju-ra doko' mpahala'nawu' -i hante pompekunea' -ra.

Maùc 12:13 Vietnamese (1934)
Kế đó, họ sai mấy người thuộc về phe Pha-ri-si và đảng Hê-rốt đến, để bắt lỗi Ngài trong lời nói.

Mark 12:12
Top of Page
Top of Page