Марко 12
Ukrainian: NT
1І почав їм приповістями промовляти: Виноградник насадив чоловік, і обгородив тином, і викопав виноточу, й збудував башту, й передав його виноградарям, тай від'їхав. 2І післав до виноградарів у пору слугу, щоб у виноградарів узяв овощу винограднього. 3Вони ж, ухопивши його, били, та й відослали впорожні. 4І знов післав до них иншого слугу, та й на того кидаючи каміннем, пробили йому голову, й відослали зневаженого. 5І знов иншого післав, та й того вбили, й багато инших, одних побили, а других повбивали. 6Ще ж одного сина мавши, любого свого, післав і його до них на останок, говорячи: Що посоромлять ся сина мого. 7Виноградарі ж тиї казали між собою: Що се наслїдник; ходімо вбємо його, то й наше буде наслїдство. 8І, взявши його, вбили, та й викинули геть із виноградника. 9Що ж зробить пан виноградника? Прийде та й вигубить виноградарів, і дасть виноградник иншим.

10Чи й писання сього не читали: Камінь, що відкинули будівничі, сей став ся головою угла?

11Від Господа стало ся се, й дивне в очах наших.

12І шукали Його взяти, та лякались народу; зрозуміли бо, що до них приповість сказав; і зоставивши Його, пійшли.

13І посилають до Него деяких Фарисеїв та Іродиян, щоб Його піймати словом. 14Вони ж, прийшовши, кажуть Йому: Учителю, знаємо, що праведний єси, й не дбаєш нї про кого, бо не дивишся на лице людей, а на путь Божий правдою наставляєш. Годить ся данину кесареві давати, чи нї? Давати нам, чи не давати? 15Він же, знаючи їх лицемірство, рече їм: Що мене спокутуєте? Принесіть менї денария, щоб я бачив. 16Вони ж принесли. І рече їм: Чиє обличчє се й надпис? Вони ж сказали Йому: Кесареве. 17І озвавшись Ісус, рече їм: Оддайте кесареве кесареві, а Боже Богові. І дивувались Йому.

18І приходять Садукеї до Него, що кажуть: нема воскресення, та й питали Його, говорячи: 19Учителю, Мойсей написав нам, що, як у кого брат умре та зоставить жінку, а дітей не зоставить, дак щоб узяв брат його жінку його, й воскресив насіннє братові своєму. 20Сїм оце братів було; й перший узяв жінку, і вмираючи, не зоставив насїння; 21і другий узяв її, та й він не зоставив насіння; і третій також так. 22І брали її семеро, та й не зоставили насіння; остання з усіх умерла й жінка. 23Оце ж у воскресенню, як воскреснуть, которого з них буде жінка? семеро бо мали її за жінку. 24І озвавшись Ісус, рече їм: Чи не того ви помиляєтесь, що не знаєте писання, нї сили Божої? 25Коли бо з мертвих устануть, то нї женять ся, нї віддають ся, а будуть як ангели на небесах. 26Про мертвих же, що встають, хиба не читали в книзї Мойсейовій, як коло купини промовив до него Бог, глалолючи: Я Бог Авраамів, і Бог Ісааків, і Бог Яковів? 27Не єсть Бог мертвих, а Бог живих. Ви оце вельми помиляєтесь.

28І пруступивши один з письменників, почувши їх перепитуванне, і вбачаючи, що добре їм відповів, спитав Його: Котора перша з усїх заповідь? 29Ісус же відказав йому: Що перша з усїх заповідей: Слухай, Ізраїлю: Господь Бог ваш. Господь один єсть; 30і: Люби Господа Бога твого всїм серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю, і всією силою твоєю. Оце перша заповідь. 31А друга подібна, така: Люби ближнього твого як себе самого. Більшої від сих иншої заповіди нема. 32І каже Йому письменник: Добре, учителю; правду промовив еси, що один єсть Бог, і нема иншого, тільки Він; 33і що любити Його всім серцем, і всією думкою, і всією душею, і всією силою, і любити ближнього, як себе самого, се більше нїж усї огняні жертви й посьвяти. 34І вбачаючи Ісус, що він розумно відказав, рече йому: Не далеко єси від царства Божого. І ніхто нїколи не важив ся Його питати.

35І озвавшись Ісус, глаголав, навчаючи в церкві: Як се кажуть письменники, що Христос син Давидів?

36Сам бо Давид промовив Духом сьвятим: "Рече Господь Господеві моєму: Сиди по правиці в мене, доки положу вороги твої підніжком ніг твоїх."

37Сам оце ж Давид зве його Господем: звідкіля ж він син його? І багато народу слухало Його любо.

38І глаголав їм у науцї своїй: Остерегайтесь письменників, що люблять в шатах ходити, та витання на торгах, 39та перші сїдалища по школах, та перші місця на бенкетах; 40що жеруть доми удовиць, і задля виду довго молять ся. Сї приймуть ще тяжчий осуд.

41І сівши Ісус навпроти скарбони, дививсь, як народ кидає гроші в скарбону. І многі заможні кидали по багато. 42І прийшовши одна вдовиця вбога, вкинула дві лепти, чи то шеляг. 43І прикликавши учеників своїх, рече їм: Істино глаголю вам: Що вдовиця ся вбога більш усїх укинула, що кидали в скарбону. 44Усї бо з достатку свого кидали, ся ж з недостатку свого: все, що мала, вкинула, увесь прожиток свій.Translated by P. Kulish -- Published in 1871.

Bible Hub

Mark 11
Top of Page
Top of Page