Philippians 2:28
New International Version
Therefore I am all the more eager to send him, so that when you see him again you may be glad and I may have less anxiety.

New Living Translation
So I am all the more anxious to send him back to you, for I know you will be glad to see him, and then I will not be so worried about you.

English Standard Version
I am the more eager to send him, therefore, that you may rejoice at seeing him again, and that I may be less anxious.

Berean Study Bible
Therefore I am all the more eager to send him, so that when you see him again you may rejoice, and I may be less anxious.

New American Standard Bible
Therefore I have sent him all the more eagerly so that when you see him again you may rejoice and I may be less concerned about you.

King James Bible
I sent him therefore the more carefully, that, when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful.

Holman Christian Standard Bible
For this reason, I am very eager to send him so that you may rejoice when you see him again and I may be less anxious.

International Standard Version
Therefore, I am especially eager to send him so that you may have the joy of seeing him again, and so that I may feel relieved.

NET Bible
Therefore I am all the more eager to send him, so that when you see him again you can rejoice and I can be free from anxiety.

Aramaic Bible in Plain English
Therefore, I diligently sent him to you, that when you see him again you will rejoice, and I shall have a little rest.

GOD'S WORD® Translation
So I'm especially eager to send him to you. In this way you will have the joy of seeing him again and I will feel relieved.

Jubilee Bible 2000
I sent him, therefore, the more carefully, that when ye see him again, ye may rejoice and that I may be the less sorrowful.

King James 2000 Bible
I sent him therefore the more eagerly, that, when you see him again, you may rejoice, and that I may be the less sorrowful.

American King James Version
I sent him therefore the more carefully, that, when you see him again, you may rejoice, and that I may be the less sorrowful.

American Standard Version
I have sent him therefore the more diligently, that, when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful.

Douay-Rheims Bible
Therefore I sent him the more speedily: that seeing him again, you may rejoice, and I may be without sorrow.

Darby Bible Translation
I have sent him therefore the more diligently, that seeing him ye might again rejoice, and that *I* might be the less sorrowful.

English Revised Version
I have sent him therefore the more diligently, that, when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful.

Webster's Bible Translation
I sent him therefore the more speedily, that, when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful.

Weymouth New Testament
I am therefore all the more eager to send him, in the hope that when you see him again you may be glad and I may have the less sorrow.

World English Bible
I have sent him therefore the more diligently, that, when you see him again, you may rejoice, and that I may be the less sorrowful.

Young's Literal Translation
The more eagerly, therefore, I did send him, that having seen him again ye may rejoice, and I may be the less sorrowful;

Filippense 2:28 Afrikaans PWL
Ek het hom daarom gretiglik gestuur sodat julle hom kan sien en julle verbly en ek ’n bietjie sal rus.

Filipianëve 2:28 Albanian
Për këtë arsye jua dërgova me aq më shumë ngut, që ju, kur ta shihni përsëri, të gëzoheni dhe unë të kem më pak trishtim.

ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ 2:28 Arabic: Smith & Van Dyke
فارسلته اليكم باوفر سرعة حتى اذا رأيتموه تفرحون ايضا واكون انا اقل حزنا.

ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐ 2:28 Armenian (Western): NT
Ուստի աւելի փութաջանութեամբ ղրկեցի, որպէսզի՝ տեսնելով զայն՝ դարձեալ ուրախանաք ու ես նուազ տրտմիմ:

Philippianoetara. 2:28 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada, hambat affectione handizago hura igorri vkan dut, hura ikussiric berriz aleguera çaiteztençát, eta nic hambat tristitia gutiago dudançát.

D Filipper 2:28 Bavarian
Und dös meerer schick mi i, däß i iem schick, däßß enk freun künntß, wenntß n widerseghtß, und dyrmit aau i ain Sorg weeniger haan.

Филипяни 2:28 Bulgarian
Затова и по-скоро го изпратих, та като го видите, да се зарадвате пак, и аз да бъда по-малко скръбен;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以,我就更迫切地派他去,好讓你們見到他,能夠再次歡喜,而我也可以少些掛慮。

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以,我就更迫切地派他去,好让你们见到他,能够再次欢喜,而我也可以少些挂虑。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
所以我越發急速打發他去,叫你們再見他就可以喜樂,我也可以少些憂愁。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
所以我越发急速打发他去,叫你们再见他就可以喜乐,我也可以少些忧愁。

腓 立 比 書 2:28 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 我 越 發 急 速 打 發 他 去 , 叫 你 們 再 見 他 , 就 可 以 喜 樂 , 我 也 可 以 少 些 憂 愁 。

腓 立 比 書 2:28 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 我 越 发 急 速 打 发 他 去 , 叫 你 们 再 见 他 , 就 可 以 喜 乐 , 我 也 可 以 少 些 忧 愁 。

Poslanica Filipljanima 2:28 Croatian Bible
Brže ga dakle poslah da se, pošto ga vidite, opet obradujete, i ja da budem manje žalostan.

Filipským 2:28 Czech BKR
Protož tím spěšněji poslal jsem ho k vám, abyste, vidouce jej zase, zradovali se, a já abych byl bez zámutku.

Filipperne 2:28 Danish
Derfor skynder jeg mig desto mere med at sende ham, for at I og jeg være mere sorgfri.

Filippenzen 2:28 Dutch Staten Vertaling
Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, opdat gij, hem ziende, wederom u zoudt verblijden, en ik te min zou droevig zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν, ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.

Westcott and Hort 1881
σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν, ἵνα, ἰδόντες αὐτὸν πάλιν, χαρῆτε, κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.

Greek Orthodox Church 1904
σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν, ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε, κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.

Tischendorf 8th Edition
σπουδαιοτέρως οὖν πέμπω αὐτός ἵνα ὁράω αὐτός πάλιν χαίρω κἀγώ ἀλυπότερος εἰμί

Scrivener's Textus Receptus 1894
σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν, ἵνα, ἰδόντες αὐτὸν, πάλιν χαρῆτε, κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
σπουδαιοτερως ουν επεμψα αυτον ινα ιδοντες αυτον παλιν χαρητε καγω αλυποτερος ω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
σπουδαιοτερως ουν επεμψα αυτον ινα ιδοντες αυτον παλιν χαρητε καγω αλυποτερος ω

Stephanus Textus Receptus 1550
σπουδαιοτερως ουν επεμψα αυτον ινα ιδοντες αυτον παλιν χαρητε καγω αλυποτερος ω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
σπουδαιοτερως ουν επεμψα αυτον, ινα, ιδοντες αυτον, παλιν χαρητε, καγω αλυποτερος ω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
σπουδαιοτερως ουν επεμψα αυτον ινα ιδοντες αυτον παλιν χαρητε καγω αλυποτερος ω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
σπουδαιοτερως ουν επεμψα αυτον ινα ιδοντες αυτον παλιν χαρητε καγω αλυποτερος ω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
spoudaioterōs oun epempsa auton, hina idontes auton palin charēte kagō alypoteros ō.

spoudaioteros oun epempsa auton, hina idontes auton palin charete kago alypoteros o.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
spoudaioterōs oun epempsa auton hina idontes auton palin charēte kagō alypoteros ō.

spoudaioteros oun epempsa auton hina idontes auton palin charete kago alypoteros o.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:28 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
spoudaioterōs oun epempsa auton ina idontes auton palin charēte kagō alupoteros ō

spoudaioterOs oun epempsa auton ina idontes auton palin charEte kagO alupoteros O

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:28 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
spoudaioterōs oun epempsa auton ina idontes auton palin charēte kagō alupoteros ō

spoudaioterOs oun epempsa auton ina idontes auton palin charEte kagO alupoteros O

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:28 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
spoudaioterōs oun epempsa auton ina idontes auton palin charēte kagō alupoteros ō

spoudaioterOs oun epempsa auton ina idontes auton palin charEte kagO alupoteros O

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:28 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
spoudaioterōs oun epempsa auton ina idontes auton palin charēte kagō alupoteros ō

spoudaioterOs oun epempsa auton ina idontes auton palin charEte kagO alupoteros O

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:28 Westcott/Hort - Transliterated
spoudaioterōs oun epempsa auton ina idontes auton palin charēte kagō alupoteros ō

spoudaioterOs oun epempsa auton ina idontes auton palin charEte kagO alupoteros O

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:28 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
spoudaioterōs oun epempsa auton ina idontes auton palin charēte kagō alupoteros ō

spoudaioterOs oun epempsa auton ina idontes auton palin charEte kagO alupoteros O

Filippiekhez 2:28 Hungarian: Karoli
Annakokáért hamarabb küldtem õt haza, hogy meglátván õt, ismét örüljetek, és nékem is kisebb legyen a szomorúságom.

Al la filipianoj 2:28 Esperanto
Mi do sendis lin des pli diligente, por ke, revidante lin, vi gxoju, kaj ke mi estu sen malgxojo.

Kirje filippiläisille 2:28 Finnish: Bible (1776)
Sentähden olen minä hänen sitä pikemmin lähettänyt, että te taas hänen saisitte nähdä ja iloitsisitte, ja minulla myös vähempi murhetta olis.

Philippiens 2:28 French: Darby
Je l'ai donc envoye avec d'autant plus d'empressement, afin qu'en le revoyant vous ayez de la joie, et que moi j'aie Moins de tristesse.

Philippiens 2:28 French: Louis Segond (1910)
Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste.

Philippiens 2:28 French: Martin (1744)
Je l'ai donc envoyé à cause de cela avec plus de soin, afin qu'en le revoyant vous ayez de la joie, et que j'aie moins de tristesse.

Philipper 2:28 German: Modernized
Ich habe ihn aber desto eilender gesandt, auf daß ihr ihn sehet und wieder fröhlich werdet, und ich auch der Traurigkeit weniger habe.

Philipper 2:28 German: Luther (1912)
Ich habe ihn aber desto eilender gesandt, auf daß ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und ich auch der Traurigkeit weniger habe.

Philipper 2:28 German: Textbibel (1899)
So habe ich mich doppelt beeilt, ihn zu entlassen, damit ihr euch seines Wiedersehens freuet, und ich um eine Anfechtung leichter sei.

Filippesi 2:28 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perciò ve l’ho mandato con tanta maggior premura, affinché, vedendolo di nuovo, vi rallegriate, e anch’io sia men rattristato.

Filippesi 2:28 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciò vie più diligentemente l’ho mandato, acciocchè, veggendolo, voi vi rallegriate di nuovo, e ch’io stesso sia men contristato.

FILIPI 2:28 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Oleh sebab itu aku menyuruhkan dia dengan lebih cepatnya, supaya apabila kamu tampak dia, kamu boleh bersukacita pula, dan aku pun kurang duka cita.

Philippians 2:28 Kabyle: NT
Ceggɛeɣ-t-in s lemɣawla, iwakken aț-țfeṛḥem m'ara t-twalim yerna ula d nekk leḥzen-iw ad yifsus.

빌립보서 2:28 Korean
그러므로 내가 더욱 급히 저를 보낸 것은 너희로 저를 다시 보고 기뻐하게 하며 내 근심도 덜려 함이니

Philippenses 2:28 Latin: Vulgata Clementina
Festinantius ergo misi illum, ut viso eo iterum gaudeatis, et ego sine tristitia sim.

Filipiešiem 2:28 Latvian New Testament
Tāpēc jo steidzīgāk es viņu sūtīju, lai jūs, viņu redzēdami, priecātos un man nebūtu rūpju.

Laiðkas filipieèiams 2:28 Lithuanian
Taigi aš jį skubiai siunčiu, kad, jį pamatę, pradžiugtumėte ir aš taip pat neliūdėčiau.

Philippians 2:28 Maori
Koia i nui rawa ai toku ngakau ki te tono atu i a ia, kia kite ai ano koutou i a ia, kia hari ai, kia taharahara iho ai hoki toku pouri.

Filippenserne 2:28 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor sender jeg ham dess snarere, forat I kan glede eder ved å se ham igjen, og jeg være mere fri for sorg.

Filipenses 2:28 Spanish: La Biblia de las Américas
Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo, os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros.

Filipenses 2:28 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo, se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes.

Filipenses 2:28 Spanish: Reina Valera Gómez
Así que le envío con mayor diligencia, para que al verle otra vez, os regocijéis, y yo esté con menos tristeza.

Filipenses 2:28 Spanish: Reina Valera 1909
Así que le envío más presto, para que viéndole os volváis á gozar, y yo esté con menos tristeza.

Filipenses 2:28 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Así que le envío más pronto, para que viéndole os volváis a gozar, y yo esté con menos tristeza.

Filipenses 2:28 Bíblia King James Atualizada Português
Por isso, o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e, com isso eu sinta menos tristeza.

Filipenses 2:28 Portugese Bible
Por isso vo-lo envio com mais urgência, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza.   

Filipeni 2:28 Romanian: Cornilescu
L-am trimes dar cu atît mai în grabă, ca să -l vedeţi şi să vă bucuraţi iarăş, şi să fiu şi eu mai puţin mîhnit.

К Филиппийцам 2:28 Russian: Synodal Translation (1876)
Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален.

К Филиппийцам 2:28 Russian koi8r
Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален.

Philippians 2:28 Shuar New Testament
Tuma asamtai akuptuktinian wakerajrume. Tura atumsha ataksha Wßinkiarum waraakrumin wisha ti kuntuts Enentßimchakun akuptuktatjarme.

Filipperbrevet 2:28 Swedish (1917)
Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom, både för att I skolen få glädjen att återse honom, och för att jag själv därigenom skall få lättnad i min bedrövelse.

Wafilipi 2:28 Swahili NT

Mga Taga-Filipos 2:28 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Siya nga'y sinugo kong may malaking pagpipilit, upang, pagkakitang muli ninyo sa kaniya, kayo'y mangagalak, at ako'y mabawasan ng kalumbayan.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Filib 2:28 Tawallamat Tamajaq NT
Adi fǝl ǝdgaza daɣ a t-in-zǝmmizǝla sǝr-wan fǝl a tu-tǝlǝsam anay tǝfǝliwǝsam, isǝssikǝy-i adi aɣšud ǝn man nak da.

ฟีลิปปี 2:28 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรีบร้อนใช้เขาไป หวังว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นเขาอีก ท่านจะได้ชื่นชมยินดี และความทุกข์ของข้าพเจ้าจะเบาบางไปสักหน่อย

Filipililer 2:28 Turkish
İşte bu nedenle, onu tekrar görüp sevinesiniz diye kendisini daha büyük bir istekle yanınıza gönderiyorum. Böylelikle benim de kaygılarım hafifleyecek.

Филипяни 2:28 Ukrainian: NT
Оце я? скоріш; послав я його, щоб ви, побачивши його знов, зрадїли, та й я меньше мав смутку.

Philippians 2:28 Uma New Testament
Toe pai' ku'uli' agina kupesahui mpohubui-i nculii' tilou, bona ane hirua' -pokoi, tetanta'u-mokoi, pai' aku' hi rehe'i monu-mi nono-ku.

Phi-líp 2:28 Vietnamese (1934)
Vậy, tôi đã sai người đi rất kíp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu.

Philippians 2:27
Top of Page
Top of Page