Филипяни 2
Bulgarian
1И тъй, ако има някоя утеха в Христа, или някоя разтуха от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание, 2направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. 3[Не правете] нищо от партизанство или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. 4Не гледайте всеки [само] за своето, но всеки и за чуждото. 5Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; 6Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, 7но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; 8и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. 9Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; 10така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните [същества], 11и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

12Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет; 13Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във вас и да желаете [това] и да [го] изработвате.

14Вършете всичко без роптание и без препиране, 15за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, 16като явявате словото на живота; за да имам с какво да се хваля в деня на Христа, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно. 17Но макар че се принасям аз като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се и с всички вас се радвам. 18Подобно се радвайте и вие и с мене заедно се радвайте.

19А надявам се на Господа Исуса да ви изпратя скоро Тимотея, та и аз да се утеша, като узная вашето състояние. 20Защото нямам никой друг на еднакъв дух с [мене], който да се погрижи искрено за вас. 21Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово. 22А вие знаете неговата изпитана [вярност], че той е служител с мене в [делото] на благовестието, както чадо [слугува] на баща си. 23Него, прочее, се надявам да изпратя, щом разбера, как ще стане с мене, 24а уверен съм в Господа, че и сам аз скоро ще дойда. 25Счетох, обаче, за нужно да ви изпратя брата Епафродита, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите; 26понеже милееше за всички ви, и тъжеше, защото бяхте чули, че бил болен. 27И наистина той боледува близо до смърт; но Бог му показа милост, и не само на него, но и на мене, за да нямам скръб върху скръб. 28Затова и по-скоро го изпратих, та като го видите, да се зарадвате пак, и аз да бъда по-малко скръбен; 29Прочее, приемете го в Господа с пълна радост; и имайте такива на почит, 30понеже заради Христовото дело той дойде близо до смърт, като изложи живота си на опасност, за да допълни липсата на вашите услуги към мене.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Philippians 1
Top of Page
Top of Page