1 Chronicles 25:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]כָּל־
kāl-
AllN-msc
428 [e]אֵ֨לֶּה
’êl-leh
these [were]Pro-cp
1121 [e]בָנִ֜ים
ḇā-nîm
the sonsN-mp
1968 [e]לְהֵימָ֗ן
lə-hê-mān,
of HemanPrep-l | N-proper-ms
2374 [e]חֹזֵ֥ה
ḥō-zêh
seerN-msc
4428 [e]הַמֶּ֛לֶךְ
ham-me-leḵ
of the kingArt | N-ms
1697 [e]בְּדִבְרֵ֥י
bə-ḏiḇ-rê
in the wordsPrep-b | N-mpc
430 [e]הָאֱלֹהִ֖ים
hā-’ĕ-lō-hîm
of GodArt | N-mp
7311 [e]לְהָרִ֣ים
lə-hā-rîm
to exaltPrep-l | V-Hifil-Inf
7161 [e]קָ֑רֶן
qā-ren;
his hornN-fs
5414 [e]וַיִּתֵּ֨ן
way-yit-tên
For gaveConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
430 [e]הָאֱלֹהִ֜ים
hā-’ĕ-lō-hîm
GodArt | N-mp
1968 [e]לְהֵימָ֗ן
lə-hê-mān,
HemanPrep-l | N-proper-ms
1121 [e]בָּנִ֛ים
bā-nîm
sonsN-mp
702 [e]אַרְבָּעָ֥ה
’ar-bā-‘āh
fourNumber-ms
6240 [e]עָשָׂ֖ר
‘ā-śār
[and] tenNumber-ms
1323 [e]וּבָנ֥וֹת
ū-ḇā-nō-wṯ
and daughtersConj-w | N-fp
7969 [e]שָׁלֽוֹשׁ׃
šā-lō-wōš.
threeNumber-fs

Hebrew Texts
דברי הימים א 25:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־אֵ֨לֶּה בָנִ֜ים לְהֵימָ֗ן חֹזֵ֥ה הַמֶּ֛לֶךְ בְּדִבְרֵ֥י הָאֱלֹהִ֖ים לְהָרִ֣ים קָ֑רֶן וַיִּתֵּ֨ן הָאֱלֹהִ֜ים לְהֵימָ֗ן בָּנִ֛ים אַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֖ר וּבָנֹ֥ות שָׁלֹֽושׁ׃

דברי הימים א 25:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש׃

דברי הימים א 25:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כל־אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש׃

דברי הימים א 25:5 Hebrew Bible
כל אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
All these were the sons of Heman the king's seer to exalt him according to the words of God, for God gave fourteen sons and three daughters to Heman.

King James Bible
All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.

Holman Christian Standard Bible
All these sons of Heman, the king's seer, were given by the promises of God to exalt him, for God had given Heman fourteen sons and three daughters.
Treasury of Scripture Knowledge

Heman

1 Chronicles 6:33 And these are they that waited with their children. Of the sons of …

1 Chronicles 15:17,19 So the Levites appointed Heman the son of Joel; and of his brothers, …

1 Chronicles 16:41,42 And with them Heman and Jeduthun, and the rest that were chosen, …

Psalm 88:1 O lord God of my salvation, I have cried day and night before you:

Bukkiah

1 Chronicles 25:13 The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brothers, were twelve:

Mattaniah

1 Chronicles 25:16 The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brothers, were twelve:

Uzziel

1 Chronicles 25:18 The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brothers, were twelve:

Azareel

1 Chronicles 24:24 Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.

Shebuel

1 Chronicles 25:20 The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brothers, were twelve:

1 Chronicles 24:20 And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; …

Shubael
Jerimoth

1 Chronicles 25:22 The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brothers, were twelve:

1 Chronicles 24:30 The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were …

Hananiah

1 Chronicles 25:23 The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brothers, were twelve:

Hanani

1 Chronicles 25:25 The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brothers, were twelve:

Eliathah

1 Chronicles 25:27 The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brothers, were twelve:

Giddalti

1 Chronicles 25:29 The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brothers, were twelve:

Romamti-ezer

1 Chronicles 25:31 The four and twentieth to Romamtiezer, he, his sons, and his brothers, …

Joshbekashah

1 Chronicles 25:24 The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brothers, were twelve:

Mallothi

1 Chronicles 25:26 The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brothers, were twelve:

Hothir

1 Chronicles 25:28,30 The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brothers, were twelve…

Links
1 Chronicles 25:51 Chronicles 25:5 NIV1 Chronicles 25:5 NLT1 Chronicles 25:5 ESV1 Chronicles 25:5 NASB1 Chronicles 25:5 KJV1 Chronicles 25:5 Bible Apps1 Chronicles 25:5 Biblia Paralela1 Chronicles 25:5 Chinese Bible1 Chronicles 25:5 French Bible1 Chronicles 25:5 German BibleBible Hub
1 Chronicles 25:4
Top of Page
Top of Page