1 Corinthians 10:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
5485 [e]χάριτι
chariti
with thankfulnessN-DFS
3348 [e]μετέχω,
metechō
partake,V-PIA-1S
5101 [e]τί
ti
whyIPro-ANS
987 [e]βλασφημοῦμαι
blasphēmoumai
am I denouncedV-PIM/P-1S
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
forPrep
3739 [e]οὗ
hou
that whichRelPro-GNS
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
2168 [e]εὐχαριστῶ;
eucharistō
give thanks?V-PIA-1S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:30 Greek NT: Nestle 1904
εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ δὲ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 10:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ δὲ ἐγὼ χάριτι μετέχω τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ

1 Corinthians 10:30 Hebrew Bible
ואם אכל אני בתודה למה אהיה מגדף על הדבר אשר אני מודה עליו׃

1 Corinthians 10:30 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܐܢܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܬܚܫܚ ܐܢܐ ܡܢܐ ܡܬܓܕܦ ܐܢܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܢܐ ܡܘܕܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
If I partake with thankfulness, why am I slandered concerning that for which I give thanks?

King James Bible
For if I by grace be a partaker, why am I evil spoken of for that for which I give thanks?

Holman Christian Standard Bible
If I partake with thanks, why am I slandered because of something I give thanks for?
Treasury of Scripture Knowledge

grace. or, thanksgiving. for which.

Romans 14:6 He that regards the day, regards it to the Lord; and he that regards …

1 Timothy 4:3,4 Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats…

Links
1 Corinthians 10:301 Corinthians 10:30 NIV1 Corinthians 10:30 NLT1 Corinthians 10:30 ESV1 Corinthians 10:30 NASB1 Corinthians 10:30 KJV1 Corinthians 10:30 Bible Apps1 Corinthians 10:30 Biblia Paralela1 Corinthians 10:30 Chinese Bible1 Corinthians 10:30 French Bible1 Corinthians 10:30 German BibleBible Hub
1 Corinthians 10:29
Top of Page
Top of Page