1 Kings 1:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּ֣י ׀
forConj
3381 [e]יָרַ֣ד
yā-raḏ
he has gone downV-Qal-Perf-3ms
3117 [e]הַיּ֗וֹם
hay-yō-wm,
todayArt | N-ms
2076 [e]וַ֠יִּזְבַּח
way-yiz-baḥ
and has sacrificedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7794 [e]שׁ֥וֹר
šō-wr
oxenN-ms
4806 [e]וּֽמְרִיא־
ū-mə-rî-
and fattened cattleConj-w | N-ms
6629 [e]וְצֹאן֮
wə-ṣōn
and sheepConj-w | N-cs
7230 [e]לָרֹב֒
lā-rōḇ
in abundancePrep-l, Art | N-ms
7121 [e]וַיִּקְרָא֩
way-yiq-rā
and has invitedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
allPrep-l | N-msc
1121 [e]בְּנֵ֨י
bə-nê
sonsN-mpc
4428 [e]הַמֶּ֜לֶךְ
ham-me-leḵ
of the kingArt | N-ms
8269 [e]וּלְשָׂרֵ֤י
ū-lə-śā-rê
and the commandersConj-w, Prep-l | N-mpc
6635 [e]הַצָּבָא֙
haṣ-ṣā-ḇā
of the armyArt | N-cs
54 [e]וּלְאֶבְיָתָ֣ר
ū-lə-’eḇ-yā-ṯār
and AbiatharConj-w, Prep-l | N-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֔ן
hak-kō-hên,
the priestArt | N-ms
2009 [e]וְהִנָּ֛ם
wə-hin-nām
and lookConj-w | Interjection | 3mp
398 [e]אֹכְלִ֥ים
’ō-ḵə-lîm
they are eatingV-Qal-Prtcpl-mp
8354 [e]וְשֹׁתִ֖ים
wə-šō-ṯîm
and drinkingConj-w | V-Qal-Prtcpl-mp
6440 [e]לְפָנָ֑יו
lə-p̄ā-nāw;
before himPrep-l | N-cpc | 3ms
559 [e]וַיֹּ֣אמְר֔וּ
way-yō-mə-rū,
and they sayConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
2421 [e]יְחִ֖י
yə-ḥî
[Long] liveV-Qal-Imperf.Jus-3ms
4428 [e]הַמֶּ֥לֶךְ
ham-me-leḵ
KingArt | N-ms
138 [e]אֲדֹנִיָּֽהוּ׃
’ă-ḏō-nî-yā-hū.
AdonijahN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים א 1:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י ׀ יָרַ֣ד הַיֹּ֗ום וַ֠יִּזְבַּח שֹׁ֥ור וּֽמְרִיא־וְצֹאן֮ לָרֹב֒ וַיִּקְרָא֩ לְכָל־בְּנֵ֨י הַמֶּ֜לֶךְ וּלְשָׂרֵ֤י הַצָּבָא֙ וּלְאֶבְיָתָ֣ר הַכֹּהֵ֔ן וְהִנָּ֛ם אֹכְלִ֥ים וְשֹׁתִ֖ים לְפָנָ֑יו וַיֹּ֣אמְר֔וּ יְחִ֖י הַמֶּ֥לֶךְ אֲדֹנִיָּֽהוּ׃

מלכים א 1:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי ׀ ירד היום ויזבח שור ומריא־וצאן לרב ויקרא לכל־בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן והנם אכלים ושתים לפניו ויאמרו יחי המלך אדניהו׃

מלכים א 1:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי ׀ ירד היום ויזבח שור ומריא־וצאן לרב ויקרא לכל־בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן והנם אכלים ושתים לפניו ויאמרו יחי המלך אדניהו׃

מלכים א 1:25 Hebrew Bible
כי ירד היום ויזבח שור ומריא וצאן לרב ויקרא לכל בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן והנם אכלים ושתים לפניו ויאמרו יחי המלך אדניהו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For he has gone down today and has sacrificed oxen and fatlings and sheep in abundance, and has invited all the king's sons and the commanders of the army and Abiathar the priest, and behold, they are eating and drinking before him; and they say, 'Long live King Adonijah!'

King James Bible
For he is gone down this day, and hath slain oxen and fat cattle and sheep in abundance, and hath called all the king's sons, and the captains of the host, and Abiathar the priest; and, behold, they eat and drink before him, and say, God save king Adonijah.

Holman Christian Standard Bible
For today he went down and lavishly sacrificed oxen, fattened cattle, and sheep. He invited all the sons of the king, the commanders of the army, and Abiathar the priest. And look! They're eating and drinking in his presence, and they're saying, 'Long live King Adonijah!'
Treasury of Scripture Knowledge

slain

1 Kings 1:9,19 And Adonijah slew sheep and oxen and fat cattle by the stone of Zoheleth, …

1 Samuel 11:14,15 Then said Samuel to the people, Come, and let us go to Gilgal, and …

1 Chronicles 29:21-13 And they sacrificed sacrifices to the LORD, and offered burnt offerings …

God save king Adonijah [heb] let king Adonijah live

1 Kings 1:34 And let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him there …

1 Samuel 10:24 And Samuel said to all the people, See you him whom the LORD has …

2 Samuel 16:16 And it came to pass, when Hushai the Archite, David's friend, was …

2 Kings 11:12 And he brought forth the king's son, and put the crown on him, and …

2 Chronicles 23:11 Then they brought out the king's son, and put on him the crown, and …

Matthew 21:9 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, …

Mark 11:9 And they that went before, and they that followed, cried, saying, …

Mark 11:10 Blessed be the kingdom of our father David, that comes in the name …

Luke 19:38 Saying, Blessed be the King that comes in the name of the Lord: peace …

Links
1 Kings 1:251 Kings 1:25 NIV1 Kings 1:25 NLT1 Kings 1:25 ESV1 Kings 1:25 NASB1 Kings 1:25 KJV1 Kings 1:25 Bible Apps1 Kings 1:25 Biblia Paralela1 Kings 1:25 Chinese Bible1 Kings 1:25 French Bible1 Kings 1:25 German BibleBible Hub
1 Kings 1:24
Top of Page
Top of Page