1 Kings 1:32
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר ׀
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֣לֶךְ
ham-me-leḵ
KingArt | N-ms
1732 [e]דָּוִ֗ד
dā-wiḏ,
DavidN-proper-ms
7121 [e]קִרְאוּ־
qir-’ū-
CallV-Qal-Imp-mp
  לִ֞י
mePrep | 1cs
6659 [e]לְצָד֤וֹק
lə-ṣā-ḏō-wq
to ZadokPrep-l | N-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵן֙
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
5416 [e]וּלְנָתָ֣ן
ū-lə-nā-ṯān
and NathanConj-w, Prep-l | N-proper-ms
5030 [e]הַנָּבִ֔יא
han-nā-ḇî,
the prophetArt | N-ms
1141 [e]וְלִבְנָיָ֖הוּ
wə-liḇ-nā-yā-hū
and BenaiahConj-w, Prep-l | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3077 [e]יְהוֹיָדָ֑ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘;
of JehoiadaN-proper-ms
935 [e]וַיָּבֹ֖אוּ
way-yā-ḇō-’ū
So they cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
6440 [e]לִפְנֵ֥י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
4428 [e]הַמֶּֽלֶךְ׃
ham-me-leḵ.
the kingArt | N-ms

Hebrew Texts
מלכים א 1:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר ׀ הַמֶּ֣לֶךְ דָּוִ֗ד קִרְאוּ־לִ֞י לְצָדֹ֤וק הַכֹּהֵן֙ וּלְנָתָ֣ן הַנָּבִ֔יא וְלִבְנָיָ֖הוּ בֶּן־יְהֹויָדָ֑ע וַיָּבֹ֖אוּ לִפְנֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃

מלכים א 1:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר ׀ המלך דוד קראו־לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן־יהוידע ויבאו לפני המלך׃

מלכים א 1:32 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר ׀ המלך דוד קראו־לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן־יהוידע ויבאו לפני המלך׃

מלכים א 1:32 Hebrew Bible
ויאמר המלך דוד קראו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן יהוידע ויבאו לפני המלך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then King David said, "Call to me Zadok the priest, Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada." And they came into the king's presence.

King James Bible
And king David said, Call me Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada. And they came before the king.

Holman Christian Standard Bible
King David then said, "Call in Zadok the priest, Nathan the prophet, and Benaiah son of Jehoiada for me." So they came into the king's presence.
Treasury of Scripture Knowledge

Zadok

1 Kings 1:8,26,38 But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan …

Links
1 Kings 1:321 Kings 1:32 NIV1 Kings 1:32 NLT1 Kings 1:32 ESV1 Kings 1:32 NASB1 Kings 1:32 KJV1 Kings 1:32 Bible Apps1 Kings 1:32 Biblia Paralela1 Kings 1:32 Chinese Bible1 Kings 1:32 French Bible1 Kings 1:32 German BibleBible Hub
1 Kings 1:31
Top of Page
Top of Page