2 Corinthians 1:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3778 [e]ταύτῃ
tautē
with thisDPro-DFS
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
4006 [e]πεποιθήσει
pepoithēsei
confidenceN-DFS
1014 [e]ἐβουλόμην
eboulomēn
I was planningV-IIM/P-1S
4386 [e]πρότερον
proteron
previouslyAdv-C
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
youPPro-A2P
2064 [e]ἐλθεῖν
elthein
to come,V-ANA
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
1208 [e]δευτέραν
deuteran
a secondAdj-AFS
5485 [e]χάριν
charin
blessing of graceN-AFS
2192 [e]σχῆτε,
schēte
you might have,V-ASA-2P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:15 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, ἵνα δευτέραν χαρὰν σχῆτε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, ἵνα δευτέραν χαρὰν / χάριν σχῆτε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς τὸ πρότερον, ἵνα δευτέραν χάριν ἔχῆτε·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν πρότερον, ἵνα δευτέραν χάριν ἔχητε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν πρότερον, ἵνα δευτέραν χάριν ἔχῆτε·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν πρότερον ἵνα δευτέραν χάριν ἔχῆτε·

2 Corinthians 1:15 Hebrew Bible
ובבטחון הזה חפצתי לבוא אליכם מראש למען תקבלו טובה פעמים׃

2 Corinthians 1:15 Aramaic NT: Peshitta
ܘܒܗܢܐ ܬܘܟܠܢܐ ܨܒܐ ܗܘܝܬ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܐܬܐ ܠܘܬܟܘܢ ܕܐܥܝܦܐܝܬ ܬܩܒܠܘܢ ܛܝܒܘܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
In this confidence I intended at first to come to you, so that you might twice receive a blessing;

King James Bible
And in this confidence I was minded to come unto you before, that ye might have a second benefit;

Holman Christian Standard Bible
I planned with this confidence to come to you first, so you could have a double benefit,
Treasury of Scripture Knowledge

in.

1 Corinthians 4:19 But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know, …

1 Corinthians 11:34 And if any man hunger, let him eat at home; that you come not together …

that.

Romans 1:11 For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, …

Romans 15:29 And I am sure that, when I come to you, I shall come in the fullness …

Philippians 1:25,26 And having this confidence, I know that I shall abide and continue …

benefit. or, grace.

2 Corinthians 6:1 We then, as workers together with him, beseech you also that you …

Links
2 Corinthians 1:152 Corinthians 1:15 NIV2 Corinthians 1:15 NLT2 Corinthians 1:15 ESV2 Corinthians 1:15 NASB2 Corinthians 1:15 KJV2 Corinthians 1:15 Bible Apps2 Corinthians 1:15 Biblia Paralela2 Corinthians 1:15 Chinese Bible2 Corinthians 1:15 French Bible2 Corinthians 1:15 German BibleBible Hub
2 Corinthians 1:14
Top of Page
Top of Page