2 Samuel 4:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3083 [e]וְלִיהֽוֹנָתָן֙
wə-lî-hō-w-nā-ṯān
And JonathanConj-w, Prep-l | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
7586 [e]שָׁא֔וּל
šā-’ūl,
of SaulN-proper-ms
1121 [e]בֵּ֖ן
bên
had a son [who was]N-ms
5223 [e]נְכֵ֣ה
nə-ḵêh
lame inAdj-msc
7272 [e]רַגְלָ֑יִם
raḡ-lā-yim;
[his] feetN-fd
1121 [e]בֶּן־
ben-
OldN-msc
2568 [e]חָמֵ֣שׁ
ḥā-mêš
fiveNumber-fs
8141 [e]שָׁנִ֣ים
šā-nîm
yearsN-fp
1961 [e]הָיָ֡ה
hā-yāh
He wasV-Qal-Perf-3ms
935 [e]בְּבֹ֣א
bə-ḇō
when camePrep-b | V-Qal-Inf
8052 [e]שְׁמֻעַת֩
šə-mu-‘aṯ
the news aboutN-fsc
7586 [e]שָׁא֨וּל
šā-’ūl
SaulN-proper-ms
3083 [e]וִיהֽוֹנָתָ֜ן
wî-hō-w-nā-ṯān
and JonathanConj-w | N-proper-ms
3157 [e]מִֽיִּזְרְעֶ֗אל
mî-yiz-rə-‘el,
from JezreelPrep-m | N-proper-fs
5375 [e]וַתִּשָּׂאֵ֤הוּ
wat-tiś-śā-’ê-hū
and took him upConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs | 3ms
539 [e]אֹֽמַנְתּוֹ֙
’ō-man-tōw
his nurseV-Qal-Prtcpl-fsc | 3ms
5127 [e]וַתָּנֹ֔ס
wat-tā-nōs,
and fledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
1961 [e]וַיְהִ֞י
way-hî
And it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2648 [e]בְּחָפְזָ֥הּ
bə-ḥā-p̄ə-zāh
as she made hastePrep-b | V-Qal-Inf | 3fs
5127 [e]לָנ֛וּס
lā-nūs
to fleePrep-l | V-Qal-Inf
5307 [e]וַיִּפֹּ֥ל
way-yip-pōl
that he fellConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
6452 [e]וַיִּפָּסֵ֖חַ
way-yip-pā-sê-aḥ
and became lameConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3ms
8034 [e]וּשְׁמ֥וֹ
ū-šə-mōw
and His name [was]Conj-w | N-msc | 3ms
4648 [e]מְפִיבֹֽשֶׁת׃
mə-p̄î-ḇō-šeṯ.
MephiboshethN-proper-ms

Hebrew Texts
שמואל ב 4:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִיהֹֽונָתָן֙ בֶּן־שָׁא֔וּל בֵּ֖ן נְכֵ֣ה רַגְלָ֑יִם בֶּן־חָמֵ֣שׁ שָׁנִ֣ים הָיָ֡ה בְּבֹ֣א שְׁמֻעַת֩ שָׁא֨וּל וִיהֹֽונָתָ֜ן מִֽיִּזְרְעֶ֗אל וַתִּשָּׂאֵ֤הוּ אֹֽמַנְתֹּו֙ וַתָּנֹ֔ס וַיְהִ֞י בְּחָפְזָ֥הּ לָנ֛וּס וַיִּפֹּ֥ל וַיִּפָּסֵ֖חַ וּשְׁמֹ֥ו מְפִיבֹֽשֶׁת׃

שמואל ב 4:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וליהונתן בן־שאול בן נכה רגלים בן־חמש שנים היה בבא שמעת שאול ויהונתן מיזרעאל ותשאהו אמנתו ותנס ויהי בחפזה לנוס ויפל ויפסח ושמו מפיבשת׃

שמואל ב 4:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וליהונתן בן־שאול בן נכה רגלים בן־חמש שנים היה בבא שמעת שאול ויהונתן מיזרעאל ותשאהו אמנתו ותנס ויהי בחפזה לנוס ויפל ויפסח ושמו מפיבשת׃

שמואל ב 4:4 Hebrew Bible
וליהונתן בן שאול בן נכה רגלים בן חמש שנים היה בבא שמעת שאול ויהונתן מיזרעאל ותשאהו אמנתו ותנס ויהי בחפזה לנוס ויפל ויפסח ושמו מפיבשת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Jonathan, Saul's son, had a son crippled in his feet. He was five years old when the report of Saul and Jonathan came from Jezreel, and his nurse took him up and fled. And it happened that in her hurry to flee, he fell and became lame. And his name was Mephibosheth.

King James Bible
And Jonathan, Saul's son, had a son that was lame of his feet. He was five years old when the tidings came of Saul and Jonathan out of Jezreel, and his nurse took him up, and fled: and it came to pass, as she made haste to flee, that he fell, and became lame. And his name was Mephibosheth.

Holman Christian Standard Bible
Saul's son Jonathan had a son whose feet were crippled. He was five years old when the report about Saul and Jonathan came from Jezreel. The one who had nursed him picked him up and fled, but as she was hurrying to flee, he fell and became lame. His name was Mephibosheth.
Treasury of Scripture Knowledge

Jonathan

2 Samuel 9:3 And the king said, Is there not yet any of the house of Saul, that …

when the tidings

1 Samuel 29:1,11 Now the Philistines gathered together all their armies to Aphek: …

1 Samuel 31:1-10 Now the Philistines fought against Israel: and the men of Israel …

Mephibosheth

1 Chronicles 8:34 And the son of Jonathan was Meribbaal; and Meribbaal begat Micah.

1 Chronicles 9:40 And the son of Jonathan was Meribbaal: and Meribbaal begat Micah.

Meribbaal

Links
2 Samuel 4:42 Samuel 4:4 NIV2 Samuel 4:4 NLT2 Samuel 4:4 ESV2 Samuel 4:4 NASB2 Samuel 4:4 KJV2 Samuel 4:4 Bible Apps2 Samuel 4:4 Biblia Paralela2 Samuel 4:4 Chinese Bible2 Samuel 4:4 French Bible2 Samuel 4:4 German BibleBible Hub
2 Samuel 4:3
Top of Page
Top of Page