2 Samuel 5:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וִ֠יהִי
wî-hî
And it shall beConj-w | V-Qal-ConjImperf.Jus-3ms
  [בשמעך]
[bə-šā-mə-‘ă-ḵā
-Preposition-b :: Verb - Qal - Infinitive construct :: second person masculine singular Prep-b | V-Qal-Inf | 2ms
 
ḵ]
 
8085 [e](כְּֽשָׁמְעֲךָ֞)
(kə-šā-mə-‘ă-ḵā
when you hearPrep-k | V-Qal-Inf | 2ms
 
q)
 
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6963 [e]ק֧וֹל
qō-wl
the soundN-msc
6807 [e]צְעָדָ֛ה
ṣə-‘ā-ḏāh
of marchingN-fs
7218 [e]בְּרָאשֵׁ֥י
bə-rā-šê
in the topsPrep-b | N-mpc
1057 [e]הַבְּכָאִ֖ים
hab-bə-ḵā-’îm
of the mulberry treesArt | N-mp
227 [e]אָ֣ז
’āz
thenAdv
2782 [e]תֶּחֱרָ֑ץ
te-ḥĕ-rāṣ;
you shall advance quicklyV-Qal-Imperf-2ms
3588 [e]כִּ֣י
forConj
227 [e]אָ֗ז
’āz,
thenAdv
3318 [e]יָצָ֤א
yā-ṣā
will go outV-Qal-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָה֙
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
6440 [e]לְפָנֶ֔יךָ
lə-p̄ā-ne-ḵā,
before youPrep-l | N-cpc | 2ms
5221 [e]לְהַכּ֖וֹת
lə-hak-kō-wṯ
to strikePrep-l | V-Hifil-Inf
4264 [e]בְּמַחֲנֵ֥ה
bə-ma-ḥă-nêh
the campPrep-b | N-csc
6430 [e]פְלִשְׁתִּֽים׃
p̄ə-liš-tîm.
of the PhilistinesN-proper-mp

Hebrew Texts
שמואל ב 5:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וִ֠יהִי [בְּשָׁמְעֲךָ כ] (כְּֽשָׁמְעֲךָ֞ ק) אֶת־קֹ֧ול צְעָדָ֛ה בְּרָאשֵׁ֥י הַבְּכָאִ֖ים אָ֣ז תֶּחֱרָ֑ץ כִּ֣י אָ֗ז יָצָ֤א יְהוָה֙ לְפָנֶ֔יךָ לְהַכֹּ֖ות בְּמַחֲנֵ֥ה פְלִשְׁתִּֽים׃

שמואל ב 5:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי [בשמעך כ] (כשמעך ק) את־קול צעדה בראשי הבכאים אז תחרץ כי אז יצא יהוה לפניך להכות במחנה פלשתים׃

שמואל ב 5:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי [בשמעך כ] (כשמעך ק) את־קול צעדה בראשי הבכאים אז תחרץ כי אז יצא יהוה לפניך להכות במחנה פלשתים׃

שמואל ב 5:24 Hebrew Bible
ויהי בשמעך את קול צעדה בראשי הבכאים אז תחרץ כי אז יצא יהוה לפניך להכות במחנה פלשתים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"It shall be, when you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, then you shall act promptly, for then the LORD will have gone out before you to strike the army of the Philistines."

King James Bible
And let it be, when thou hearest the sound of a going in the tops of the mulberry trees, that then thou shalt bestir thyself: for then shall the LORD go out before thee, to smite the host of the Philistines.

Holman Christian Standard Bible
When you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, act decisively, for then the LORD will have marched out ahead of you to attack the camp of the Philistines."
Treasury of Scripture Knowledge

sound

2 Kings 7:6 For the LORD had made the host of the Syrians to hear a noise of …

thou shalt bestir

Judges 4:14 And Deborah said to Barak, Up; for this is the day in which the LORD …

Judges 7:15 And it was so, when Gideon heard the telling of the dream, and the …

1 Samuel 14:9-12 If they say thus to us, Tarry until we come to you; then we will …

1 Chronicles 14:15 And it shall be, when you shall hear a sound of going in the tops …

Philippians 2:11,12 And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to …

Links
2 Samuel 5:242 Samuel 5:24 NIV2 Samuel 5:24 NLT2 Samuel 5:24 ESV2 Samuel 5:24 NASB2 Samuel 5:24 KJV2 Samuel 5:24 Bible Apps2 Samuel 5:24 Biblia Paralela2 Samuel 5:24 Chinese Bible2 Samuel 5:24 French Bible2 Samuel 5:24 German BibleBible Hub
2 Samuel 5:23
Top of Page
Top of Page