2 Thessalonians 3:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
HO
TheArt-NMS
783 [e]ἀσπασμὸς
aspasmos
greetingN-NMS
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
1699 [e]ἐμῇ
emē
in my ownPPro-DF1S
5495 [e]χειρὶ
cheiri
hand — N-DFS
3972 [e]Παύλου,
Paulou
Paul,N-GMS
3739 [e]
ho
whichRelPro-NNS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
4592 [e]σημεῖον
sēmeion
[my] signN-NNS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3956 [e]πάσῃ
pasē
everyAdj-DFS
1992 [e]ἐπιστολῇ·
epistolē
letter.N-DFS
3779 [e]οὕτως
houtōs
In this mannerAdv
1125 [e]γράφω.
graphō
I write.V-PIA-1SGreek Texts
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 3:17 Greek NT: Nestle 1904
Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 3:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 3:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 3:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 3:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστι σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτω γράφω.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 3:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ ἀσπασμός ὁ ἐμός χείρ Παῦλος ὅς εἰμί σημεῖον ἐν πᾶς ἐπιστολή οὕτω γράφω

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 3:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστι σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτω γράφω.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 3:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω

2 Thessalonians 3:17 Hebrew Bible
יהי האדון עם כלכם׃

2 Thessalonians 3:17 Aramaic NT: Peshitta
ܫܠܡܐ ܒܟܬܒܬ ܐܝܕܝ ܐܢܐ ܦܘܠܘܤ ܟܬܒܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܬܐ ܕܒܟܠܗܝܢ ܐܓܪܬܝ ܗܟܢܐ ܟܬܒ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
I, Paul, write this greeting with my own hand, and this is a distinguishing mark in every letter; this is the way I write.

King James Bible
The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle: so I write.

Holman Christian Standard Bible
This greeting is in my own hand--Paul. This is a sign in every letter; this is how I write.
Treasury of Scripture Knowledge

with.

1 Corinthians 16:21 The salutation of me Paul with my own hand.

Colossians 4:18 The salutation by the hand of me Paul. Remember my bonds. Grace …

the token. See on ch.

2 Thessalonians 1:5 Which is a manifest token of the righteous judgment of God, that …

Joshua 2:12 Now therefore, I pray you, swear to me by the LORD, since I have …

1 Samuel 17:18 And carry these ten cheeses to the captain of their thousand, and …

Links
2 Thessalonians 3:172 Thessalonians 3:17 NIV2 Thessalonians 3:17 NLT2 Thessalonians 3:17 ESV2 Thessalonians 3:17 NASB2 Thessalonians 3:17 KJV2 Thessalonians 3:17 Bible Apps2 Thessalonians 3:17 Biblia Paralela2 Thessalonians 3:17 Chinese Bible2 Thessalonians 3:17 French Bible2 Thessalonians 3:17 German BibleBible Hub
2 Thessalonians 3:16
Top of Page
Top of Page