Acts 14:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καί
Kai
AndConj
5100 [e]τις
tis
a certainIPro-NMS
435 [e]ἀνὴρ
anēr
manN-NMS
102 [e]ἀδύνατος
adynatos
crippled,Adj-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3082 [e]Λύστροις
Lystrois
Lystra,N-DNP
3588 [e]τοῖς
tois
in theArt-DMP
4228 [e]ποσὶν
posin
feet,N-DMP
2521 [e]ἐκάθητο,
ekathēto
was sitting,V-IIM/P-3S
5560 [e]χωλὸς
chōlos
lameAdj-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
2836 [e]κοιλίας
koilias
[the] wombN-GFS
3384 [e]μητρὸς
mētros
of [the] motherN-GFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of him,PPro-GM3S
3739 [e]ὃς
hos
whoRelPro-NMS
3763 [e]οὐδέποτε
oudepote
neverAdv
4043 [e]περιεπάτησεν.
periepatēsen
had walked.V-AIA-3S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 14:8 Greek NT: Nestle 1904
Καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιπεπατήκει.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιεπεπατήκει.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιεπεπατήκει

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιπεπατήκει

Acts 14:8 Hebrew Bible
ואיש נכה רגלים היה בלוסטרא והוא ישב פסח מבטן אמו ולא הלך מימיו׃

Acts 14:8 Aramaic NT: Peshitta
ܘܓܒܪܐ ܚܕ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܠܘܤܛܪܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܤܓܝܦ ܗܘܐ ܒܪܓܠܘܗܝ ܚܓܝܪܐ ܕܡܢ ܟܪܤ ܐܡܗ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܗܠܟ ܗܘܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
At Lystra a man was sitting who had no strength in his feet, lame from his mother's womb, who had never walked.

King James Bible
And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked:

Holman Christian Standard Bible
In Lystra a man without strength in his feet, lame from birth, and who had never walked, sat
Treasury of Scripture Knowledge

impotent.

Acts 4:9 If we this day be examined of the good deed done to the weak man, …

John 5:3,7 In these lay a great multitude of weak folk, of blind, halt, withered, …

being.

Acts 3:2 And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they …

John 5:5 And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.

John 9:1,2 And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth…

Links
Acts 14:8Acts 14:8 NIVActs 14:8 NLTActs 14:8 ESVActs 14:8 NASBActs 14:8 KJVActs 14:8 Bible AppsActs 14:8 Biblia ParalelaActs 14:8 Chinese BibleActs 14:8 French BibleActs 14:8 German BibleBible Hub
Acts 14:7
Top of Page
Top of Page