Λύστροις
Englishman's Concordance
Λύστροις (Lystrois) — 3 Occurrences

Acts 14:8 N-DNP
GRK: ἀδύνατος ἐν Λύστροις τοῖς ποσὶν
NAS: At Lystra a man was sitting
KJV: man at Lystra, impotent in his feet,
INT: crippled in Lystra in the feet

Acts 16:2 N-DNP
GRK: τῶν ἐν Λύστροις καὶ Ἰκονίῳ
NAS: of by the brethren who were in Lystra and Iconium.
KJV: that were at Lystra and
INT: those in Lystra and Iconium

2 Timothy 3:11 N-DNP
GRK: Ἰκονίῳ ἐν Λύστροις οἵους διωγμοὺς
NAS: at Iconium [and] at Lystra; what
KJV: Iconium, at Lystra; what persecutions
INT: Iconium in Lystra what manner of persecutions

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page