Acts 19:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]ἦσαν
ēsan
They wereV-IIA-3P
1161 [e]δέ
de
nowConj
5100 [e]τινος
tinos
certainIPro-GMS
4630 [e]Σκευᾶ
Skeua
of Sceva,N-GMS
2453 [e]Ἰουδαίου
Ioudaiou
a Jew,Adj-GMS
749 [e]ἀρχιερέως
archiereōs
a high priest,N-GMS
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-NMP
5207 [e]υἱοὶ
huioi
sons,N-NMP
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
4160 [e]ποιοῦντες.
poiountes
were doing.V-PPA-NMP

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 19:14 Greek NT: Nestle 1904
ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦσαν δέ τινες υἱοὶ Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ οἱ τοῦτο ποιοῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἦσαν δέ τινες υἱοὶ Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ οἱ τοῦτο ποιοῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἦσαν δέ τινες Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦσαν δέ τινες ὑιοὶ Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ οἱ τοῦτο ποιοῦντες.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἦσαν δέ τινές υἱοὶ Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ οἱ τοῦτο ποιοῦντες

Acts 19:14 Hebrew Bible
והעשים ככה היו שבעת בני סקוה אחד מגדולי כהני היהודים׃

Acts 19:14 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܫܒܥܐ ܒܢܘܗܝ ܕܓܒܪܐ ܚܕ ܝܗܘܕܝܐ ܪܒ ܟܗܢܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܤܩܘܐ ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܗܕܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Seven sons of one Sceva, a Jewish chief priest, were doing this.

King James Bible
And there were seven sons of one Sceva, a Jew, and chief of the priests, which did so.

Holman Christian Standard Bible
Seven sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Acts 19:14Acts 19:14 NIVActs 19:14 NLTActs 19:14 ESVActs 19:14 NASBActs 19:14 KJVActs 19:14 Bible AppsActs 19:14 Biblia ParalelaActs 19:14 Chinese BibleActs 19:14 French BibleActs 19:14 German BibleBible Hub
Acts 19:13
Top of Page
Top of Page