Acts 19:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2021 [e]Ἐπεχείρησαν
Epecheirēsan
AttemptedV-AIA-3P
1161 [e]δέ
de
nowConj
5100 [e]τινες
tines
some ofIPro-NMP
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
4022 [e]περιερχομένων
perierchomenōn
itinerantV-PPM/P-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων
Ioudaiōn
Jews,Adj-GMP
1845 [e]ἐξορκιστῶν
exorkistōn
exorcists,N-GMP
3687 [e]ὀνομάζειν
onomazein
to invokeV-PNA
1909 [e]ἐπὶ
epi
overPrep
3588 [e]τοὺς
tous
thoseArt-AMP
2192 [e]ἔχοντας
echontas
havingV-PPA-AMP
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
4151 [e]πνεύματα
pneumata
spiritsN-ANP
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
4190 [e]πονηρὰ
ponēra
evilAdj-ANP
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3686 [e]ὄνομα
onoma
nameN-ANS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2962 [e]Κυρίου
Kyriou
LordN-GMS
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
Jesus,N-GMS
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
3726 [e]Ὁρκίζω
Horkizō
I adjureV-PIA-1S
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
youPPro-A2P
3588 [e]τὸν
ton
[by]Art-AMS
2424 [e]Ἰησοῦν
Iēsoun
JesusN-AMS
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
3972 [e]Παῦλος
Paulos
PaulN-NMS
2784 [e]κηρύσσει.
kēryssei
proclaims.V-PIA-3S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 19:13 Greek NT: Nestle 1904
Ἐπεχείρησαν δέ τινες καὶ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐπεχείρησαν δέ τινες καὶ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐπεχείρησαν δέ τινες καὶ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐπεχείρησαν δέ τινες ἀπὸ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, λέγοντες, Ὁρκίζομεν ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν ὁ Παῦλος κηρύσσει.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐπεχείρησαν δέ τινες ἀπὸ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες· Ὁρκίζομεν ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν ὁ Παῦλος κηρύσσει.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐπεχείρησαν δέ τινες καὶ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες, ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐπεχείρησαν δέ τινες ἀπὸ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, λέγοντες, Ὁρκίζομεν ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν ὁ Παῦλος κηρύσσει.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐπεχείρησαν δέ τινες ἀπὸ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες Ὁρκίζομεν ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν ὁ Παῦλος κηρύσσει

Acts 19:13 Hebrew Bible
ואנשים מן היהודים הסבבים ומלחשים הואילו להזכיר את שם ישוע האדון על אחוזי הרוחות הרעות לאמר משביע אני אתכם בישוע אשר פולוס קרא אותו׃

Acts 19:13 Aramaic NT: Peshitta
ܨܒܘ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܦ ܐܢܫܐ ܝܗܘܕܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܡܘܡܝܢ ܥܠ ܫܐܕܐ ܕܢܘܡܘܢ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܝ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܡܘܡܝܢܢ ܠܟܘܢ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܐܝܢܐ ܕܡܟܪܙ ܦܘܠܘܤ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But also some of the Jewish exorcists, who went from place to place, attempted to name over those who had the evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, "I adjure you by Jesus whom Paul preaches."

King James Bible
Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus whom Paul preacheth.

Holman Christian Standard Bible
Then some of the itinerant Jewish exorcists attempted to pronounce the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, "I command you by the Jesus that Paul preaches!"
Treasury of Scripture Knowledge

vagabond.

Genesis 4:12,14 When you till the ground, it shall not from now on yield to you her …

Psalm 109:10 Let his children be continually vagabonds, and beg: let them seek …

exorcists.

Matthew 12:27 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast …

Luke 11:19 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast …

took.

Acts 8:18,19 And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands …

Mark 9:38 And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils …

Luke 9:49 And John answered and said, Master, we saw one casting out devils …

adjure.

Joshua 6:26 And Joshua adjured them at that time, saying, Cursed be the man before …

1 Samuel 14:24 And the men of Israel were distressed that day: for Saul had adjured …

1 Kings 22:16 And the king said to him, How many times shall I adjure you that …

Matthew 26:63 But Jesus held his peace, And the high priest answered and said to …

Mark 5:7 And cried with a loud voice, and said, What have I to do with you, …

Links
Acts 19:13Acts 19:13 NIVActs 19:13 NLTActs 19:13 ESVActs 19:13 NASBActs 19:13 KJVActs 19:13 Bible AppsActs 19:13 Biblia ParalelaActs 19:13 Chinese BibleActs 19:13 French BibleActs 19:13 German BibleBible Hub
Acts 19:12
Top of Page
Top of Page