Acts 26:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1473 [e]Ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
1161 [e]δὲ
de
thenConj
3004 [e]εἶπα
eipa
said,V-AIA-1S
5101 [e]Τίς
Tis
WhoIPro-NMS
1510 [e]εἶ,
ei
are You,V-PIA-2S
2962 [e]Κύριε;
Kyrie
Lord?N-VMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
2962 [e]Κύριος
Kyrios
the LordN-NMS
3004 [e]εἶπεν
eipen
said,V-AIA-3S
1473 [e]Ἐγώ
Egō
IPPro-N1S
1510 [e]εἰμι
eimi
amV-PIA-1S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
4771 [e]σὺ
sy
youPPro-N2S
1377 [e]διώκεις.
diōkeis
are persecuting.V-PIA-2S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 26:15 Greek NT: Nestle 1904
ἐγὼ δὲ εἶπα Τίς εἶ, Κύριε; ὁ δὲ Κύριος εἶπεν Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐγὼ δὲ εἶπα Τίς εἶ, κύριε; ὁ δὲ κύριος εἶπεν Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐγὼ δὲ εἶπα Τίς εἶ, κύριε; ὁ δὲ κύριος εἶπεν Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγὼ δὲ εἴπον, Tίς εἴ, κύριε; Ὁ δὲ εἴπεν, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐγὼ δὲ εἶπον· τίς εἶ, Κύριε; ὁ δὲ εἶπεν· ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐγὼ δὲ εἶπα, τίς εἶ, κύριε; ὁ δὲ κύριος εἶπεν, ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐγὼ δὲ εἶπον, Τίς εἶ, Κύριε. ὁ δὲ εἶπεν, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐγὼ δὲ εἶπον, Τίς εἶ κύριε ὁ δὲ εἶπεν Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις

Acts 26:15 Hebrew Bible
ואמר מי אתה אדני ויאמר אנכי ישוע אשר אתה רדף׃

Acts 26:15 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܡܢ ܐܢܬ ܡܪܝ ܘܡܪܢ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢܐ ܗܘ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܕܐܢܬ ܪܕܦ ܐܢܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And I said, 'Who are You, Lord?' And the Lord said, 'I am Jesus whom you are persecuting.

King James Bible
And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest.

Holman Christian Standard Bible
Then I said, 'Who are You, Lord?'" And the Lord replied: I am Jesus, the One you are persecuting.
Treasury of Scripture Knowledge

I am.

Exodus 16:8 And Moses said, This shall be, when the LORD shall give you in the …

Matthew 25:40,45 And the King shall answer and say to them, Truly I say to you, Inasmuch …

John 15:20,21 Remember the word that I said to you, The servant is not greater …

Links
Acts 26:15Acts 26:15 NIVActs 26:15 NLTActs 26:15 ESVActs 26:15 NASBActs 26:15 KJVActs 26:15 Bible AppsActs 26:15 Biblia ParalelaActs 26:15 Chinese BibleActs 26:15 French BibleActs 26:15 German BibleBible Hub
Acts 26:14
Top of Page
Top of Page