Acts 27:39
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3753 [e]Ὅτε
Hote
WhenAdv
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2250 [e]ἡμέρα
hēmera
dayN-NFS
1096 [e]ἐγένετο,
egeneto
it was,V-AIM-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1093 [e]γῆν
gēn
landN-AFS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1921 [e]ἐπεγίνωσκον,
epeginōskon
they did recognize;V-IIA-3P
2859 [e]κόλπον
kolpon
a bayN-AMS
1161 [e]δέ
de
howeverConj
5100 [e]τινα
tina
certainIPro-AMS
2657 [e]κατενόουν
katenooun
they noticed,V-IIA-3P
2192 [e]ἔχοντα
echonta
havingV-PPA-AMS
123 [e]αἰγιαλὸν,
aigialon
a shore,N-AMS
1519 [e]εἰς
eis
onPrep
3739 [e]ὃν
hon
whichRelPro-AMS
1011 [e]ἐβουλεύοντο
ebouleuonto
they determined,V-IIM/P-3P
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
1410 [e]δύναιντο
dynainto
they should be able,V-POM/P-3P
1856 [e]ἐξῶσαι
exōsai
to driveV-ANA
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4143 [e]πλοῖον.
ploion
ship.N-ANS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 27:39 Greek NT: Nestle 1904
Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν, εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ πλοῖον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:39 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐκσῶσαι τὸ πλοῖον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:39 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐκσῶσαι / ἐξῶσαι τὸ πλοῖον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:39 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον· κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλόν, εἰς ὃν ἐβουλεύσαντο, εἰ δυνατόν, ἐξῶσαι τὸ πλοῖον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:39 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν, εἰς ὃν ἐβουλεύσαντο, εἰ δύναιντο, ἐξῶσαι τὸ πλοῖον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:39 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ πλοῖον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:39 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅτε δε ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον· κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλόν, εἰς ὃν ἐβουλεύσαντο, εἰ δύναιντο, ἐξῶσαι τὸ πλοῖον.

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:39 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν ἐβουλεύσαντο, εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ πλοῖον

Acts 27:39 Hebrew Bible
הבקר אור ולא הכירו את הארץ אבל ראו כמפרץ וחוף לו ויועצו לנהג אליו את האניה אם יוכלו׃

Acts 27:39 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܗܘܐ ܝܘܡܐ ܤܦܢܐ ܐܝܕܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܘ ܐܠܐ ܚܪܘ ܥܠ ܓܢܒ ܝܒܫܐ ܟܢܦܐ ܚܕܐ ܕܝܡܐ ܐܝܟܐ ܕܪܢܝܢ ܗܘܘ ܕܐܢ ܡܫܟܚܐ ܢܕܚܘܢܗ ܠܐܠܦܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When day came, they could not recognize the land; but they did observe a bay with a beach, and they resolved to drive the ship onto it if they could.

King James Bible
And when it was day, they knew not the land: but they discovered a certain creek with a shore, into the which they were minded, if it were possible, to thrust in the ship.

Holman Christian Standard Bible
When daylight came, they did not recognize the land but sighted a bay with a beach. They planned to run the ship ashore if they could.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Acts 27:39Acts 27:39 NIVActs 27:39 NLTActs 27:39 ESVActs 27:39 NASBActs 27:39 KJVActs 27:39 Bible AppsActs 27:39 Biblia ParalelaActs 27:39 Chinese BibleActs 27:39 French BibleActs 27:39 German BibleBible Hub
Acts 27:38
Top of Page
Top of Page