Daniel 8:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבֹ֗א
way-yā-ḇō,
And he cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
toPrep
352 [e]הָאַ֙יִל֙
hā-’a-yil
the ramArt | N-ms
1167 [e]בַּ֣עַל
ba-‘al
that hadN-msc
7161 [e]הַקְּרָנַ֔יִם
haq-qə-rā-na-yim,
two hornsArt | N-fd
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whichPro-r
7200 [e]רָאִ֔יתִי
rā-’î-ṯî,
I had seenV-Qal-Perf-1cs
5975 [e]עֹמֵ֖ד
‘ō-mêḏ
standingV-Qal-Prtcpl-ms
6440 [e]לִפְנֵ֣י
lip̄-nê
besidePrep-l | N-cpc
180 [e]הָאֻבָ֑ל
hā-’u-ḇāl;
the riverArt | N-ms
7323 [e]וַיָּ֥רָץ
way-yā-rāṣ
and at ranConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֵלָ֖יו
’ê-lāw
himPrep | 3ms
2534 [e]בַּחֲמַ֥ת
ba-ḥă-maṯ
with furiousPrep-b | N-fsc
3581 [e]כֹּחֽוֹ׃
kō-ḥōw.
powerN-msc | 3ms

Hebrew Texts
דניאל 8:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֗א עַד־הָאַ֙יִל֙ בַּ֣עַל הַקְּרָנַ֔יִם אֲשֶׁ֣ר רָאִ֔יתִי עֹמֵ֖ד לִפְנֵ֣י הָאֻבָ֑ל וַיָּ֥רָץ אֵלָ֖יו בַּחֲמַ֥ת כֹּחֹֽו׃

דניאל 8:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא עד־האיל בעל הקרנים אשר ראיתי עמד לפני האבל וירץ אליו בחמת כחו׃

דניאל 8:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבא עד־האיל בעל הקרנים אשר ראיתי עמד לפני האבל וירץ אליו בחמת כחו׃

דניאל 8:6 Hebrew Bible
ויבא עד האיל בעל הקרנים אשר ראיתי עמד לפני האבל וירץ אליו בחמת כחו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He came up to the ram that had the two horns, which I had seen standing in front of the canal, and rushed at him in his mighty wrath.

King James Bible
And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power.

Holman Christian Standard Bible
He came toward the two-horned ram I had seen standing beside the canal and rushed at him with savage fury.
Treasury of Scripture Knowledge

to the. See on ver.

Daniel 8:3 Then I lifted up my eyes, and saw, and, behold, there stood before …

Links
Daniel 8:6Daniel 8:6 NIVDaniel 8:6 NLTDaniel 8:6 ESVDaniel 8:6 NASBDaniel 8:6 KJVDaniel 8:6 Bible AppsDaniel 8:6 Biblia ParalelaDaniel 8:6 Chinese BibleDaniel 8:6 French BibleDaniel 8:6 German BibleBible Hub
Daniel 8:5
Top of Page
Top of Page