Deuteronomy 24:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8130 [e]וּשְׂנֵאָהּ֮
ū-śə-nê-’āh
And [if] detests herConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms | 3fs
376 [e]הָאִ֣ישׁ
hā-’îš
the husbandArt | N-ms
314 [e]הָאַחֲרוֹן֒
hā-’a-ḥă-rō-wn
latterArt | Adj-ms
3789 [e]וְכָ֨תַב
wə-ḵā-ṯaḇ
and writesConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
  לָ֜הּ
lāh
herPrep | 3fs
5612 [e]סֵ֤פֶר
sê-p̄er
a certificateN-msc
3748 [e]כְּרִיתֻת֙
kə-rî-ṯuṯ
of divorceN-fs
5414 [e]וְנָתַ֣ן
wə-nā-ṯan
and puts [it]Conj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
3027 [e]בְּיָדָ֔הּ
bə-yā-ḏāh,
in her handPrep-b | N-fsc | 3fs
7971 [e]וְשִׁלְּחָ֖הּ
wə-šil-lə-ḥāh
and sends her outConj-w | V-Piel-ConjPerf-3ms | 3fs
1004 [e]מִבֵּית֑וֹ
mib-bê-ṯōw;
of his housePrep-m | N-msc | 3ms
176 [e]א֣וֹ
’ōw
orConj
3588 [e]כִ֤י
ḵî
ifConj
4191 [e]יָמוּת֙
yā-mūṯ
diesV-Qal-Imperf-3ms
376 [e]הָאִ֣ישׁ
hā-’îš
the husbandArt | N-ms
314 [e]הָאַחֲר֔וֹן
hā-’a-ḥă-rō-wn,
latterArt | Adj-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whoPro-r
3947 [e]לְקָחָ֥הּ
lə-qā-ḥāh
took herV-Qal-Perf-3ms | 3fs
  ל֖וֹ
lōw
hisPrep | 3ms
802 [e]לְאִשָּֽׁה׃
lə-’iš-šāh.
as wifePrep-l | N-fs

Hebrew Texts
דברים 24:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׂנֵאָהּ֮ הָאִ֣ישׁ הָאַחֲרֹון֒ וְכָ֨תַב לָ֜הּ סֵ֤פֶר כְּרִיתֻת֙ וְנָתַ֣ן בְּיָדָ֔הּ וְשִׁלְּחָ֖הּ מִבֵּיתֹ֑ו אֹ֣ו כִ֤י יָמוּת֙ הָאִ֣ישׁ הָאַחֲרֹ֔ון אֲשֶׁר־לְקָחָ֥הּ לֹ֖ו לְאִשָּֽׁה׃

דברים 24:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר־לקחה לו לאשה׃

דברים 24:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר־לקחה לו לאשה׃

דברים 24:3 Hebrew Bible
ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאשה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and if the latter husband turns against her and writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out of his house, or if the latter husband dies who took her to be his wife,

King James Bible
And if the latter husband hate her, and write her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house; or if the latter husband die, which took her to be his wife;

Holman Christian Standard Bible
and the second man hates her, writes her a divorce certificate, hands it to her, and sends her away from his house or if he dies,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Deuteronomy 24:3Deuteronomy 24:3 NIVDeuteronomy 24:3 NLTDeuteronomy 24:3 ESVDeuteronomy 24:3 NASBDeuteronomy 24:3 KJVDeuteronomy 24:3 Bible AppsDeuteronomy 24:3 Biblia ParalelaDeuteronomy 24:3 Chinese BibleDeuteronomy 24:3 French BibleDeuteronomy 24:3 German BibleBible Hub
Deuteronomy 24:2
Top of Page
Top of Page