Deuteronomy 24:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3808 [e]לֹא־
lō-
notAdv-NegPrt
3201 [e]יוּכַ֣ל
yū-ḵal
[then] mustV-Qal-Imperf-3ms
1167 [e]בַּעְלָ֣הּ
ba‘-lāh
her husbandN-msc | 3fs
7223 [e]הָרִאשׁ֣וֹן
hā-ri-šō-wn
formerArt | Adj-ms
834 [e]אֲשֶֽׁר־
’ă-še-rō-ši-
whoPro-r
7971 [e]שִׁ֠לְּחָהּ
lə-ḥāh
divorced herV-Piel-Perf-3ms | 3fs
7725 [e]לָשׁ֨וּב
lā-šūḇ
backPrep-l | V-Qal-Inf
3947 [e]לְקַחְתָּ֜הּ
lə-qaḥ-tāh
take herPrep-l | V-Qal-Inf | 3fs
1961 [e]לִהְי֧וֹת
lih-yō-wṯ
to bePrep-l | V-Qal-Inf
  ל֣וֹ
lōw
hisPrep | 3ms
802 [e]לְאִשָּׁ֗ה
lə-’iš-šāh,
wifePrep-l | N-fs
310 [e]אַחֲרֵי֙
’a-ḥă-rê
after thatPrep
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
afterPro-r
2930 [e]הֻטַּמָּ֔אָה
huṭ-ṭam-mā-’āh,
she has been defiledV-Hitpael-Perf-3fs
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
8441 [e]תוֹעֵבָ֥ה
ṯō-w-‘ê-ḇāh
an abominationN-fs
1931 [e]הִ֖וא
that [is]Pro-3fs
6440 [e]לִפְנֵ֣י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
YahwehN-proper-ms
3808 [e]וְלֹ֤א
wə-lō
and notConj-w | Adv-NegPrt
2398 [e]תַחֲטִיא֙
ṯa-ḥă-ṭî
you shall bring sinV-Hifil-Imperf-2ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
776 [e]הָאָ֔רֶץ
hā-’ā-reṣ,
on the landArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁר֙
’ă-šer
whichPro-r
3068 [e]יְהוָ֣ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֶ֔יךָ
’ĕ-lō-he-ḵā,
your GodN-mpc | 2ms
5414 [e]נֹתֵ֥ן
nō-ṯên
is givingV-Qal-Prtcpl-ms
  לְךָ֖
lə-ḵā
youPrep | 2ms
5159 [e]נַחֲלָֽה׃
na-ḥă-lāh.
[as] an inheritanceN-fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברים 24:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֹא־יוּכַ֣ל בַּעְלָ֣הּ הָרִאשֹׁ֣ון אֲשֶֽׁרשִׁ֠־לְּחָהּ לָשׁ֨וּב לְקַחְתָּ֜הּ לִהְיֹ֧ות לֹ֣ו לְאִשָּׁ֗ה אַחֲרֵי֙ אֲשֶׁ֣ר הֻטַּמָּ֔אָה כִּֽי־תֹועֵבָ֥ה הִ֖וא לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה וְלֹ֤א תַחֲטִיא֙ אֶת־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַחֲלָֽה׃ ס

דברים 24:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לא־יוכל בעלה הראשון אשרש־לחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי־תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את־הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה׃ ס

דברים 24:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
לא־יוכל בעלה הראשון אשרש־לחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי־תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את־הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה׃ ס

דברים 24:4 Hebrew Bible
לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
then her former husband who sent her away is not allowed to take her again to be his wife, since she has been defiled; for that is an abomination before the LORD, and you shall not bring sin on the land which the LORD your God gives you as an inheritance.

King James Bible
Her former husband, which sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD: and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance.

Holman Christian Standard Bible
the first husband who sent her away may not marry her again after she has been defiled, because that would be detestable to the LORD. You must not bring guilt on the land the LORD your God is giving you as an inheritance."
Treasury of Scripture Knowledge

Her former

Jeremiah 3:1 They say, If a man put away his wife, and she go from him, and become …

thou shalt

Leviticus 18:24-28 Defile not you yourselves in any of these things: for in all these …

Joshua 22:17,18 Is the iniquity of Peor too little for us, from which we are not …

Links
Deuteronomy 24:4Deuteronomy 24:4 NIVDeuteronomy 24:4 NLTDeuteronomy 24:4 ESVDeuteronomy 24:4 NASBDeuteronomy 24:4 KJVDeuteronomy 24:4 Bible AppsDeuteronomy 24:4 Biblia ParalelaDeuteronomy 24:4 Chinese BibleDeuteronomy 24:4 French BibleDeuteronomy 24:4 German BibleBible Hub
Deuteronomy 24:3
Top of Page
Top of Page