Deuteronomy 26:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּ֣י
WhenConj
3615 [e]תְכַלֶּ֞ה
ṯə-ḵal-leh
you have finished laying asideV-Piel-Imperf-2ms
6237 [e]לַ֠עְשֵׂר
la‘-śêr
of tithingPrep-l | V-Piel-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
4643 [e]מַעְשַׂ֧ר
ma‘-śar
the titheN-msc
8393 [e]תְּבוּאָתְךָ֛
tə-ḇū-’ā-ṯə-ḵā
of your increaseN-fsc | 2ms
8141 [e]בַּשָּׁנָ֥ה
baš-šā-nāh
in the yearPrep-b, Art | N-fs
7992 [e]הַשְּׁלִישִׁ֖ת
haš-šə-lî-šiṯ
thirdArt | Number-ofs
8141 [e]שְׁנַ֣ת
šə-naṯ
the yearN-fsc
4643 [e]הַֽמַּעֲשֵׂ֑ר
ham-ma-‘ă-śêr;
of tithingArt | N-ms
5414 [e]וְנָתַתָּ֣ה
wə-nā-ṯat-tāh
and have given [it]Conj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
3881 [e]לַלֵּוִ֗י
lal-lê-wî,
to the LevitePrep-l, Art | N-proper-ms
1616 [e]לַגֵּר֙
lag-gêr
the strangerPrep-l, Art | N-ms
3490 [e]לַיָּת֣וֹם
lay-yā-ṯō-wm
the fatherlessPrep-l, Art | N-ms
490 [e]וְלָֽאַלְמָנָ֔ה
wə-lā-’al-mā-nāh,
and the widowConj-w, Prep-l, Art | N-fs
398 [e]וְאָכְל֥וּ
wə-’ā-ḵə-lū
so that they may eatConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
8179 [e]בִשְׁעָרֶ֖יךָ
ḇiš-‘ā-re-ḵā
within your gatesPrep-b | N-mpc | 2ms
7646 [e]וְשָׂבֵֽעוּ׃
wə-śā-ḇê-‘ū.
and be filledConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp





















Hebrew Texts
דברים 26:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י תְכַלֶּ֞ה לַ֠עְשֵׂר אֶת־כָּל־מַעְשַׂ֧ר תְּבוּאָתְךָ֛ בַּשָּׁנָ֥ה הַשְּׁלִישִׁ֖ת שְׁנַ֣ת הַֽמַּעֲשֵׂ֑ר וְנָתַתָּ֣ה לַלֵּוִ֗י לַגֵּר֙ לַיָּתֹ֣ום וְלָֽאַלְמָנָ֔ה וְאָכְל֥וּ בִשְׁעָרֶ֖יךָ וְשָׂבֵֽעוּ׃

דברים 26:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי תכלה לעשר את־כל־מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו׃

דברים 26:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי תכלה לעשר את־כל־מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו׃

דברים 26:12 Hebrew Bible
כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"When you have finished paying all the tithe of your increase in the third year, the year of tithing, then you shall give it to the Levite, to the stranger, to the orphan and to the widow, that they may eat in your towns and be satisfied.

King James Bible
When thou hast made an end of tithing all the tithes of thine increase the third year, which is the year of tithing, and hast given it unto the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow, that they may eat within thy gates, and be filled;

Holman Christian Standard Bible
When you have finished paying all the tenth of your produce in the third year, the year of the tenth, you are to give it to the Levite, the foreigner, the fatherless, and the widow, so that they may eat in your towns and be satisfied.
Treasury of Scripture Knowledge

the tithes

Leviticus 27:30 And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or …

Numbers 18:24 But the tithes of the children of Israel, which they offer as an …

the third

Deuteronomy 14:22-29 You shall truly tithe all the increase of your seed, that the field …

hast given it

Deuteronomy 12:17-19 You may not eat within your gates the tithe of your corn, or of your …

Deuteronomy 16:14 And you shall rejoice in your feast, you, and your son, and your …

Proverbs 14:21 He that despises his neighbor sins: but he that has mercy on the …

Philippians 4:18,19 But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus …

Links
Deuteronomy 26:12Deuteronomy 26:12 NIVDeuteronomy 26:12 NLTDeuteronomy 26:12 ESVDeuteronomy 26:12 NASBDeuteronomy 26:12 KJVDeuteronomy 26:12 Bible AppsDeuteronomy 26:12 Biblia ParalelaDeuteronomy 26:12 Chinese BibleDeuteronomy 26:12 French BibleDeuteronomy 26:12 German BibleBible Hub
Deuteronomy 26:11
Top of Page
Top of Page